Czy komornik może zająć świadczenia alimentacyjne na koncie bankowym? Alimenty to nie prezent, a suma zobowiązania, która przynależy się małoletniemu. Jednak, gdy długi finansowe trafią w ręce komornika, wiele osób obawia się utraty wszelkich środków do życia.

Na szczęście, zgodnie z polskim prawem – komornik nie może całkowicie pozbawić dłużnika dochodów … Czy świadczenia alimentacyjne podlegają egzekucji komorniczej? 

Prawo mówi jednoznacznie – NIE!

Z naszej serii artykułów wiesz już, m.in. czy komornik może zabrać dłużnikowi całą wypłatę, ile może zająć z zasiłku dla bezrobotnych lub emerytury, a także czy ma prawo zainteresować się zwrotem podatku

Kolejną niezwykle istotną kwestią jest sprawa środków alimentacyjnych na rzecz dzieci. Komornik jako funkcjonariusz publiczny posiada bezsprzeczne prawa do egzekwowania, w imieniu wierzyciela niezapłaconych zobowiązań. 

Jednak, czy w każdym przypadku ma do tego przywileje – nawet kosztem dobra dzieci? 

Uspokajamy! Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, komornik nie ma prawa zająć alimentów, świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczeń i dodatków rodzinnych, a także benefitów pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot, wychowawczych oraz integracyjnych!

Zgodnie z art. 10 U. z dnia 4.11.2016 r. zaliczyć do nich można również jednorazowe świadczenia o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 i 1076, z 2018 r.).

Zobacz również: Kiedy dłużnik alimentacyjny idzie do więzienia?

Alimenty a komornik

Alimenty wyłączone są całkowicie z egzekucji komorniczej! Nic w tym dziwnego, w końcu zadłużony jest rodzic – a nie dziecko, dla którego przeznaczone są świadczenia finansowe. Dlatego, komornik zaglądając na rachunek bankowy płatnika nie może zająć środków alimentacyjnych – nawet, w przypadku, gdy są one jedynym źródłem dochodu.

Natomiast postępowanie komornicze może zostać dokonane, poprzez zajęcie innych wpływów na konto oraz określonych ruchomości oraz nieruchomości. 

Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, w których egzekutor nie znając źródeł pochodzenia pieniędzy na koncie bankowym, zagarnia wszelkie dostępne środki – w tym alimenty … Co wtedy zrobić? To na barkach dłużnika spoczywa złożenie specjalnego wniosku o zwolnienie z zajęcia środków pieniężnych pochodzących z alimentów.  

Pamiętaj, że jeśli wpłynęły one na rachunek to mogły stracić, tzw. tożsamość – i bardzo prawdopodobne jest to, że komornik nawet nie wiedział, że przejął alimenty. Zatem składając dokument, egzekutor ma obowiązek zwrócić zajęte środki alimentacyjne z powrotem na konto! 

Jednak, by uniknąć niepotrzebnej bieganiny i stresu, dobrym pomysłem jest założenie oddzielnego konta bankowego, na które co miesiąc spływałyby finanse przeznaczone na dziecko. Nie ma wówczas obawy, że stanie się z nimi coś niepożądanego.

Czytaj także: Co robi komornik, gdy nie ma z czego ściągnąć długu?

Świadczenia zwolnione z postępowania komorniczego 

Poza alimentami z egzekucji wyłączone są również: 

  • Świadczenia rodzinne i wychowawcze 
  • Dodatki z MOPS i GOPS 
  • Wypłaty wypłacane w ramach programu “Rodzina 500+” 
  • Dodatki porodowe i pielęgnacyjne 
  • Środki wypłacane, w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów 
  • Świadczenia integracyjne 

Kamień z serca, bo wielu dłużników nie musi zamartwiać się o środki przekazywane stricte na rodzinę. Komornik zwyczajnie nie może ich odebrać! Jeśli tak się stanie to płatnik w pierwszej kolejności powinien podjąć powyższe działania, powołując się na opisany artykuł 833. Kodeksu cywilnego.

Czytaj również: Czy komornik może zająć pieniądze z 500+

PODSUMOWANIE : Komornik zajął alimenty – co zrobić? 

Po pierwsze – to nie komornik zajmuje finanse na rachunku bankowym, a instytucja bankowa, która działa na jego zlecenie. 

Większość z nich nie sprawdza też źródeł pochodzenia środków. Dlatego może zdarzyć się tak, że przelew alimentacyjny potraktuje jako zwykłą transakcję bankową, którą przekaże komornikowi. 

Jakie działania podjąć, gdy egzekutor zajął Twoje alimenty? 

  1. Zwróć się do komornika o wyłączenie świadczeń na dzieci spod egzekucji komorniczej 
  2. Złóż wniosek o zwolnienie z zajęcia środków alimentacyjnych lub wytocz przeciwko komornikowi powództwo przeciwegzekucyjne – pod warunkiem, że Twoje prawa zostały naruszone 
  3. Załóż małoletniemu konto bankowe, które będzie funkcjonowało jako konto rodzinne/socjalne 

Słowem zakończenia: czy komornik ma prawo zająć alimenty – odpowiedź brzmi: NIE! W żadnym wypadku nie może on zajmować środków, które przeznaczone są na wychowanie dzieci. Zasada jest prosta: potomstwo nie odpowiada za długi rodziców!

Ponadto, egzekutor nie  może pozbawić dłużnika, wszystkich środków do życia. Dlatego w przypadku zastrzeżeń, co do jego pracy zawsze może wnieść skargę do sądu rejonowego, któremu przynależy.

4.5/5 - (2 votes)