co moze zrobic komornika jak nic nie mam

Zadłużenie to poważna sprawa, zwłaszcza gdy narasta z dnia na dzień. Można założyć, że jeżeli dłużnik ma możliwość spłacania długu, nawet powoli – postara się to zrobić.

Jednak istnieją sytuacje, kiedy dłużnik nie posiada niczego, żadnego majątku ani dochodów, warto wiedzieć jak w takiej sytuacji działa komornik.

Czy komornicy działają skutecznie?

O komornikach słyszy się coraz więcej, nie zawsze dobrze, jednak trzeba przyznać, że liczba kancelarii komorniczych wzrasta. Dzieje się to głównie z powodu przybywania ludzi zadłużonych, mających problem ze spłatą zobowiązań w ramach pożyczek, zalegania z opłatami albo zadłużonych alimentacyjnie.

Niemal co roku przeprowadzane są badania na temat skuteczności działania komorników sądowych. W latach 90-tych była ona na poziomie 30%, co z biegiem lat stopniowo się zmieniało.

Obecnie za najlepszy wynik skuteczności komorników uważa się rok 2016, kiedy ściągalność była na poziomie ponad 12%. Trudno powiedzieć czy skuteczność w każdym kolejnym będzie wzrastała, ponieważ sytuacja dłużników wpływa na powodzenie egzekucji.

Grupy niewypłacalnych dłużników

Coraz częściej zdarza się, że dłużnik nie posiada majątku, który może zostać zajęty w ramach egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji komornik nie może działać tak, jak zawsze przy ściąganiu zaległości na rzecz wierzyciela. Wtedy nie ma z czego ich pobierać.

Takie problematyczne sytuacje zdarzają się, kiedy dłużnik nie jest zatrudniony ani nie posiada żadnego majątku, który komornik może zająć w celu spieniężenia.

Aktualnie wyróżnia się dwie grupy dłużników powodujących takie problemy, są to:dłużnicy młodzi – nie posiadają majątku, nie posiadają pracy, bo to właśnie jej utrata stoi często za pojawieniem się zadłużenia.

Kredyty, wzięte w momencie dobrej sytuacji finansowej, w chwili utraty zatrudnienia stają się niemożliwe do spłacenia. W takiej sytuacji wielu dłużników wraca do mieszkania z rodzicami oraz żyje na ich utrzymaniu, nie posiadając własnych nieruchomości i ruchomości.

Dłużnicy, którzy nie posiadają żadnych oszczędności, mieszkanie w którym zamieszkują jest lokalem spółdzielczym, a źródłem ich utrzymania są alimenty, nie podlegające zajęciu komorniczemu.

Co jeśli komornik nie ma z czego ściągnąć długu?

Po stwierdzeniu, że nie ma możliwości zajęcia niczego na poczet długu komornik musi napisać pismo informujące do wierzyciela. Podaje się w nim informacje, że egzekucja jest bezskuteczna oraz podaje się powody takiego stanu rzeczy.

Od momentu doręczenia wierzyciel ma tydzień na przedstawienie wniosku z ewentualnymi innymi sposobami egzekucji należności. Gdy nie złoży takiego wniosku, wówczas umarza się egzekucję.

Zobacz także: Umorzenie długu – Kiedy następuje?

Dłużnik w rejestrze dłużników

Jeśli postępowanie egzekucyjne jest niemożliwe do prowadzenia i wierzyciel nie poda innych sposobów w takiej sytuacji następuje kontakt komornika z sądem. Składa on do właściwego sądu pismo (wniosek) o wprowadzenie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Taki rejestr jest przydatny szczególnie dla osób postronnych. Gdyż zmniejsza ryzyko współpracy finansowej z osobami niewypłacalnymi. O fakcie złożenia wniosku komornik sądowy informuje również wierzyciela.

Umorzenie egzekucji komorniczej nie jest i nie powinno być pojmowane jako brak zadłużenia. Wielu dłużników tak interpretuje tę kwestię, co jest jednak błędem, gdyż dług nie jest w żaden sposób niwelowany ani zapominany. Według aktualnie funkcjonujących przepisów wierzyciel ma aż 10 lat, żeby odzyskać swoje pieniądze.

To oznacza, że wniosek o egzekucję zadłużenia może złożyć po kilku tygodniach, miesiącach albo latach. Niestety często sprawy o odzyskanie pieniędzy ciągną się nawet przez lata, gdyż im dalej od powstania zadłużenia, tym trudniej je odzyskać.

Co po umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest przydatny, a przede wszystkim pozwala na szybkie sprawdzenie czy dana osoba w nim figuruje. Jeśli dłużnik jest niewypłacalny, nie ma żadnego majątku, zapis w nim jest naturalnym stanem rzeczy po umorzeniu egzekucji komorniczej.

Egzekucja komornicza rozpoczyna się od złożenia komornikowi przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności nadaną przez sąd (tytuł wykonawczy). Komornik na podstawie takiego dokumenty przystępuje do egzekucji, zawiadamiając o niej listownie dłużnika.

Celem egzekucji prowadzonej przez komornika jest ściągnięcie wierzytelności i zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Nie zabiera więcej, niż jest to wskazane w tytule egzekucyjnym.

Gdy jednak dłużnik nie posiada żadnych ruchomości, nie ma oszczędności, ma jedynie puste konto bankowe, na które nie wpływają pieniądze, nie ma tytułu do żadnej nieruchomości, nie ma pensji ani wartościowych przedmiotów, komornik nie ma szans na ściągnięcie zadłużenia.

Oznacza to, że jedynym wyjściem ze strony komornika jest ocenić egzekucję jako bezskuteczną. Jest to wstęp do umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Jak dochodzi do umorzenia postępowania?

Czasami trudno uwierzyć, nawet komornikom, że dłużnik nie posiada niczego, poza długami i to sięgającymi nie raz w kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.

Patrząc z boku nie brakuje im niczego: mieszkania, samochodu, zagranicznych wycieczek, rzeczy pierwszej potrzeby oraz rzeczy tylko dla rozrywki. Słowem stać ich na prowadzenie wygodnego życia.

Jest to wspomniana osobna grupa dłużników, która oficjalnie nie posiada niczego, a nieoficjalnie bardzo dużo. Są to sytuacje, kiedy wszystko jest zapisane na inne osoby. Mieszkanie na żonę, samochód na dorosłe dziecko, małżeństwo posiada rozdzielność majątkową, ewentualna firma także należy do żony, a pensja jest otrzymywana przez dłużnika „pod stołem”, czyli na czarno.

To wszystko oznacza, że oficjalnie dłużnik nie posiada niczego. Nie ma dokumentów, które potwierdzałyby jakąkolwiek jego własność, więc komornik nie może podjąć żadnych kroków, aby ściągnąć długi z majątku.

Dłużnik a pensja „pod stołem”

Osobną grupą dłużników jest rozrastająca się grupa, która na pierwszy rzut oka posiada wszystko od dużego domu po luksusowe przedmioty użytkowe. Jednak żadna z rzeczy nie należy do nich, więc komornik nie ma prawa ich zająć.

Szukasz pomocy? Wejdź na stronę kredyt dla zadłużonych!

3.2/5 - (35 votes)