Ile komornik może zabrać z emerytury?

Emerytura nie jest dochodem, który można ochronić przed komornikiem. Jeżeli masz długi i rozpoczęła się już egzekucja komornicza, również z niej mogą zostać ściągane należności na poczet pokrycia zadłużenia.  

Emerytura a zadłużenie

Dla dużej grupy ludzi emerytura to główne źródło dochodu. Często nie jest tak wysoka, jak oczekiwałaby osoba, która ją otrzymuje co niejednokrotnie jest powodem popadania w zadłużenie – nie jedynym, ale jednym z częstszych.

Gdy emerytura jest niska emeryci często uciekają się do pożyczek na rachunki, na leki, na inne potrzeby, nie zawsze pobierając je w bankach, lecz w innych instytucjach finansowych. Nie dają one żadnej gwarancji bezpieczeństwa, ale niejednokrotnie dają wysokie raty do spłacania.

Przeczytaj także: Pożyczki dla emerytów bez ograniczeń wiekowych

Bywa to przyczyną narastania długu, a nawet powstania spirali zadłużenia. Spłaty są konieczne. W przeciwnym razie dojdzie do włączenia się w spłaty komornika sądowego i egzekucji komorniczej z dostępnych u dłużnika środków: emerytury, nieruchomości, ruchomości.

Ile komornik zajmuje z wynagrodzenia?

Podczas rozpoczynania egzekucji komorniczej komornik sądowy dowiaduje się między innymi, jakie jest wynagrodzenie osiągane przez dłużnika. Przy tym istotnej jest czy jest to wynagrodzenie z umowy za pracę, umów cywilnoprawnych, z renty i emerytury.

Jest to ważne z uwagi na odmienne sumy jakie może wówczas zająć i chroniące dłużnika przepisy związane z nimi. Na przykład przy umowie na zlecenie komornik ma prawo zająć całość wypłaty, podczas gdy przy umowie o pracę już nie.

Kwota, którą komornik może zabrać oraz którą może zostawić jest uzależniona od płacy minimalnej obowiązującej w Polsce. W 2018 roku wynosiła ona 2100 brutto, natomiast w 2019 roku wynosi 2250 złotych. Sumy te są istotne, gdyż oznaczają, że kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi właśnie 2100 złotych w bieżącym roku. Komornik musi zostawić na koncie 1530 zł do dyspozycji dłużnika.

Zajęcie komornicze na wynagrodzeniu

Jeśli dłużnik otrzymuje najniższe wynagrodzenie krajowe to zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik sądowy nie zabierze mu z wypłaty ani grosza. Jednak jest to dość złudne poczucie bezpieczeństwa.  Wystarczy nawet w niewielkim stopniu przekroczyć limit, np. otrzymując premię, a komornik zajmie ją na poczet spłaty zadłużenia.

Przy tym trzeba pamiętać, że komornik jest ograniczony limitem zajęcia komorniczego. Limit utrzymuję się na poziomie 50% wynagrodzenia otrzymywanego za pracę na pełnym etacie.

W przypadku dochodu mniejszego z pracy na niepełny etat sytuacja jest nieco inna. Tak samo jak w przypadku roszczeń z tytułu zadłużenia alimentacyjnego. W tej ostatniej sytuacji limit zajęcia wzrasta do 60%. Inaczej wygląda także kwestia ściągania należności z emerytury.

Ile komornik może wziąć z emerytury?

Jak już wspomnieliśmy emerytura nie jest specjalnie chroniona przed egzekucją komorniczą. Jeżeli ma się długi i pobiera jedynie emeryturę jako główny środek finansowy, wówczas jej część może zostać zajęta. Jednak i tutaj prawo szczegółowo określa kwoty, które mogą zostać z niej ściągane.

Zgodnie z przepisami komornik sądowy prowadzący egzekucję ma prawo zająć 25%. Oznacza to, że kwota wolna od zajęcia komorniczego związana z emeryturą wynosi 75% tego świadczenia. Oczywiście, jeżeli jest ono wypłacane w minimalnej kwocie.

Na dzień 1 marca 2018 roku komornik musi pozostawić emerytowi 75% świadczenia. Co znaczy, że z najniższej kwoty wynoszącej 1029,80 zł pozostawi 772,35 złotych. Taki sam przelicznik dotyczy również egzekucji komorniczej z renty.

Emerytura a kwota wolna od zajęcia

Tak jak w przypadku egzekucji komorniczej z wynagrodzenia za pracę, tak w przypadku egzekucji z emerytury istnieje kwota minimalna od zajęcia. Jeśli już jest się dłużnikiem, dobrze jest o tym pamiętać.

Kwota wolna od zajęcia jest ustalona odgórnie. Przez odpowiednie przepisy prawne i stanowi ustaloną sumę środków finansowych na koncie dłużnika, której komornik nie może zająć w ramach egzekucji. Dzięki temu ustawodawca chce zapewnić dłużnikowi przynajmniej minimalną ilość środków finansowych, które będą mu potrzebne w codziennym życiu.

W przypadku emerytury jest to tym istotniejsze, że nie każdy emeryt może lub chce podjąć dodatkową pracę. Zresztą w przypadku posiadania egzekucji komorniczej nad sobą pieniądze z innego źródła niż emerytura, stanowiące nadwyżkę finansową, byłyby zajmowane przez komornika.

W przypadku kwoty wolnej od zajęcia istotne jest, że na jej wysokość nie wpływa w żaden sposób zadłużenie ani ilość egzekucji jakie prowadzone są w stosunku do dłużnika.

Ile komornik ma zostawić emerytowi?

Posiadanie jakichkolwiek środków finansowych jest niezwykle ważne. Dłużnik, zwłaszcza wiekowy który zostałby bez niczego bardzo łatwo może wpaść w pętlę zadłużenia finansowego. Komornik jest zobowiązany zostawić mu na koncie pewną sumę.

Ta suma jest nie do ruszenia i ma stanowić możliwość przetrwania kolejnych dni. Jest to 75% minimalnej emerytury, jeśli jest wyższa, wtedy nadwyżki zostaną zajęte przez komornika na rzecz spłaty zobowiązania.

Jeśli minimalna emerytura będzie wzrastać, tak jak wzrasta płaca minimalna, w takiej sytuacji suma pozostająca na koncie emeryta będzie zmieniać się odpowiednio.

3.3/5 - (3 votes)