Komornik — to urzędnik państwowy, którego niektóre osoby boją się bardziej niż policji. Dlaczego? Zetknięcie się z komornikiem bywa stresujące. Gdy zostanie on ustanowiony do odzyskania na rzecz wierzyciela długu, nie ma już praktycznie szansy na negocjacje.

Jego zadaniem jest zajęcie majątku na rzecz spłaty należności, ale też jego praca generuje dodatkowe koszty, które pokryć musi dłużnik. Warto jednak wiedzieć, na czym polega praca komornika oraz do czego ma prawo w postępowaniu z dłużnikiem.

Przeczytaj: Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji – jakie zmiany wprowadzono?

Czym jest egzekucja komornicza?

Zastanawiając się, czym jest egzekucja komornicza, warto wiedzieć, że jest to ostateczność wybierana przez zdecydowaną mniejszość wierzycieli, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze. (Dowiedz się kim jest wierzyciel w tym artykule) W Polsce co roku prowadzonych jest kilka milionów spraw, które powierzane są kancelarii komorniczej.

Podstawowym celem egzekucji jest zwrócenie długu i oddanie go wierzycielowi. Komornik jako funkcjonariusz publiczny przeprowadza postępowanie egzekucyjne na podstawie wniosku wierzyciela i decyzji wydanej przez sąd.

Mając prawomocny wyrok sądu, wierzyciel zgłasza się do komornika, który na podstawie wniosku dokonuje egzekucji z wyznaczonych w nim elementów np. konta bankowego, wynagrodzenia za pracę, nieruchomości i ruchomości posiadanych przez dłużnika.

Zobacz również: Jak dogadać się z komornikiem sądowym?

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Każdy dłużnik musi zostać poinformowany, o tym, że wszczęto egzekucję. Zawiadomienie jest wysyłane listownie. A jeśli nie zostanie odebrane, komornik może je przekazać osobiście podczas wizyty.

Zadaniem komornika jest zajęcie majątku należącego do dłużnika, który wskazał wierzyciel we wniosku egzekucyjnym. Jak przebiega sama egzekucja?

Jeśli zostało we wniosku wskazane mieszkanie, które jest własnością dłużnika, to taka nieruchomość zostanie zajęta. Gdy wierzyciel wskazał konto bankowe i dochody z tytułu pracy, to te elementy zajmie komornik, do wysokości zgodnej z obowiązującym prawem. Istotne jest, aby dłużnik nie ukrywał majątku, ponieważ jest to karalne.

Najwięcej korzyści przyniesie współpraca z komornikiem i jak najszybsze spłacenie długu. Sam proces zajęcia może trwać, w zależności od tego, co zostało wskazane do egzekucji w ramach wniosku. W wypadku np. nieruchomości są one wystawiane na licytację i dopiero po jej skutecznym zakończeniu, środku trafiają na poczet spłaty wierzytelności.

Co nie podlega egzekucji?

W celu niejako ochrony dłużnika i zapewnienia mu minimalnego komfortu życia istnieją wykluczenia z zajęcia. Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Minimum niezbędne do przeżycia to między innymi żywność i opał, przedmioty codziennego użytku, ubrania i pościel. Ale też zajęte nie mogą zostać narzędzia i przyrządy, które służą do pracy i nauki. Komornik nie zajmie przedmiotów, które dla dłużnika mają wartość sentymentalną, ale nie mają dużej wartości materialnej.

Wykluczone od zajęcia będą przedmioty, które używane są do praktyki religijnej. Zabrane nie zostaną dokumenty osobiste i różnego rodzaju odznaczenia. Także lekarstwa i sprzęt medyczny pozostaną u dłużnika.

Jeśli chodzi o świadczenia pieniężne, warto wiedzieć, że nie podlegają egzekucji między innymi:

Ograniczona jest też egzekucja z pensji czy konta bankowego. Kwota wolna od zajęcia z pensji wynosi tyle, ile minimalne wynagrodzenie krajowe w danym roku. Natomiast przy zajęciu konta bankowego dłużnikowi musi pozostać równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia krajowego. Kwoty te zmieniają się co roku, zgodnie ze zmianami odgórnymi.

Ile kosztuje dłużnika sprawa u komornika?

Mimo że to wierzyciel wystąpił do sądu i na mocy wyroku ustanowił komornika, to i tak najczęściej dłużnik ponosi koszty egzekucji komorniczej. A są one wysokie. Część środków z zajęć komorniczych trafia nie do wierzyciela, a do komornika, który sprawę prowadzi, aby pokryć jego koszty. Jest to jak najbardziej legalne.

Szczegółowe informacje, można znaleźć w Ustawie o kosztach komorniczych z 28 lutego 2018 r. Można jednak wymienić kilka z nich, aby mieć pojęcie, ile kosztuje sprawa u komornika.

Przykładowo komornik na poczet pokrycia swoich kosztów, może zatrzymać 10% wartości uzyskanych środków pieniężnych z wynagrodzenia za pracę czy konta w ramach egzekucji. Także 10% trafia do komornika z tytułu egzekucji ruchomości lub nieruchomości. A za wykonanie wniosku o opróżnienie lokalu stawka wynosi 1500 złotych.

Kiedy się przedawnia sprawa u komornika?

Odpowiedź na pytanie kiedy się przedawnia roszczenie, jest trudna. Co do zasady termin przedawnienia wynosi 6 lat liczone od dnia, w którym samo roszczenie stało się wymagalne. Jednakże mamy też wiele wyjątków. Choćby w wypadku długów za prowadzenie działalności będzie to okres 3 lat, a nie 6 lat.

Warto jednak pamiętać, że od orzeczenia sądu wierzyciel ma aż 6 lat na samo wszczęcie egzekucji komorniczej. Jeśli nie zrobił tego od razu, nie można zapomnieć, że nadal ma na to czas.

Rate this post