zwrot podatku a komornik

Gdy masz nad sobą egzekucję komorniczą, żaden z Twoich dochodów nie jest bezpieczny. Komornik ma prawo ubiegać się o część każdej z posiadanych sum, a nawet o zwrot podatku.

Warto wiedzieć, dla własnego bezpieczeństwa, kiedy może dojść do takiej sytuacji.

Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Zadaniem komornika jako funkcjonariusza publicznego, działającego na zlecenie wierzyciela, jest szybkie ściągnięcie długów. Używa do tego wszelkich, dozwolonych prawem środków.

Sytuacje popularyzowane w niektórych programach telewizyjnych, demonizujące pracę komorników często odbiegają od rzeczywistości.

Dłużnicy często mają wątpliwości, co do tego, jakie środki finansowe lub rzeczy może zająć komornik na poczet istniejącego zadłużenia. Poza dochodami możliwe jest zajęcie nadpłaty albo zwrotu podatku.

Jest to jeden z łatwiejszych sposobów na szybkie uzyskanie części kwoty na poczet zadłużenia. Przy tym jest to działanie legalne i komornik sądowy ma pełne prawo zwrócić się do odpowiedniego urzędu skarbowego celem zajęcia zwrotu.

Aby tego dokonać komornik musi przesłać do urzędu skarbowego wezwanie, na podstawie którego ma zająć wierzytelność, poprzez przekazanie jej na rachunek kancelarii komorniczej albo – w określonej sytuacji – do depozytu Skarbu Państwa.

Zmiany w ściąganiu długów ze zwrotu

Możliwość ściągnięcia zwrotu podatku na rzecz zadłużenia dopiero od pewnego czasu jest tak prosta, że wystarczy jedno pismo. Wcześniej komornik miał z tym większe problemy i musiał swoją prośbę dopasować do odpowiedniego okresu czasowego w urzędach skarbowych, w przeciwnym razie nie mógł otrzymać zwrotu podatku dłużnika tak łatwo.

Wspomniany odpowiedni okres czasowy, w którym komornik musiał zmieścić się ze swoim wnioskiem o zajęcie pieniędzy wypadał na czas pomiędzy złożeniem zeznania podatkowego PIT przez podatnika, a momentem wypłacania zwrotu przez urząd skarbowy. Choć nie brzmi to skomplikowanie, skutkowało jednak tym, ze komornik nie mógł zająć zwrotu podatku w ramach egzekucji.

Nie miał możliwości wiedzieć, kiedy dokładnie dłużnik złożył PIT. Po zmianach przepisów komornik sądowy ma prawo, na podstawie art. 896 wezwać urząd skarbowy do przedłożenia informacji, czy dłużnikowi przyznano jakikolwiek zwrot podatku. Na odpowiedź, twierdzącą lub negatywną, urząd ma 7 dni od dnia odebrania wezwania od komornika.

 

Zajęcia na zwrocie podatku dłużnika

Egzekucja komornicza dotycząca zwrotu podatku dłużnika nie musi być jednorazową sytuacją, jeżeli suma do spłaty jest większa. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 902 § 1 k.p.c. oraz z art. 89a § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji komornik w ramach egzekucji może zająć nie tylko zwrot podatku za jeden rok, lecz również wierzytelności przyszłe.

Są to wierzytelności związane z nadpłatami oraz zwrotami podatku, które zaistniały w czasie roku od dnia, w którym zostało dokonane zajęcie komornicze.

Dla komornika oznacza to, że ma pełne prawo, gwarantowane kodeksem postępowania cywilnego do zajęcia zwrotu albo nadpłaty podatku wynikającego z deklaracji podatkowej, niezależnie od momentu, w którym zgłosi się po tę sumę. Dla dłużnika oznacza to przede wszystkim fakt, że z ewentualnego zwrotu z urzędu skarbowego nie zobaczy ani grosza.

Czy można dowiedzieć się o zajęciu?

Jeżeli została wszczęta egzekucja komornicza, wówczas warto wiedzieć dokładnie, z których źródeł dochodu będzie egzekwowana. Wynagrodzenie, renta lub emerytura to naturalne możliwości, jeśli jednak dłużnik ma podejrzenie, że zajęty został także zwrot z podatku, ma prawo o tym wiedzieć.

Aby uzyskać informacje na ten temat należy skontaktować się z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędem skarbowym. Najlepiej od razu znaleźć, np. na stronie internetowej, numer do księgowości i kierować pytania bezpośrednio tam.

Pozwoli to uniknąć oczekiwania, przełączania od jednej komórki organizacyjnej do drugiej. Po podaniu wymaganych danych będzie można uzyskać informacje czemu zwrot, który miał wpłynąć nie wpłynął oraz czy jest to związane z egzekucją komorniczą.

Czy urząd skarbowy zawiadamia o zajęciu?

Gdy okaże się, że zwrot podatku został zajęty przez komornika, nie ma sensu robić z tego powodu wyrzutów urzędnikom zatrudnionym w skarbówce. Urząd skarbowy nie jest zobowiązany do powiadomienia dłużnika, że zwrot podatku przeszedł na rzecz spłaty wierzytelności. Taki obowiązek, jak o każdym zajęciu środków finansowych, ma komornik sądowy, który zajmuje się dana egzekucją.

Informację o zajęciu nadpłaty albo zwrotu dłużnik otrzymuje listownie, przesyłką za potwierdzeniem odbioru. Oznacza to, że o wszelkie dodatkowe informacje dłużnik powinien zgłaszać się już do komornika.

Wypłata zwrotu komornikowi

Jak już wspomnieliśmy, komornik ma obecnie ułatwione możliwości w kwestii ściągania zwrotu podatku. Gdy do urzędu skarbowego wpływa jego wezwanie, wówczas urząd rozpoczyna proces sprawdzania dłużnika badając czy nie ma on zaległości w stosunku do urzędu skarbowego.

Jeśli taka sytuacja nie ma miejsca, wówczas zwrot podatku jest przesyłany albo na konto komornika sądowego, albo na konto depozytowe Ministra Finansów, w zależności od sytuacji.

Borykasz się z problemami związanymi z płynnością finansową? Sprawdź szybkie pożyczki bez bik, sprawdzona pomoc dla zadłużonych.

3.7/5 - (13 votes)