zajecie zasilku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych to jedna z form pomocy dla osób, które pozostają bez pracy, poszukują jej i potrzebują jakiegokolwiek źródła dochodu.

Nie jest to zawrotna suma, jednak może pomóc i podratować domowy budżet. Jeśli jednak masz nad sobą komornika, zasiłek może go zainteresować.

Zasiłek dla bezrobotnych jako pomoc

Zasiłek dla bezrobotnych to tylko jeden z zasiłków, które można otrzymywać. Pod tą nazwą kryje się świadczenie pieniężne (czasami świadczenie niematerialne), które placówki państwowe wypłacają osobo potrzebującym wsparcia, np. pozostającym bez pracy, zarabiającym poniżej przeciętnej, osobom starszym czy rodzinom wielodzietnym albo innym, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej.

Istnieje wiele rodzajów takich świadczeń, a każde z nich ma za zadanie pomóc danej osobie w problemach, aż do momentu, kiedy będzie zdolna do funkcjonowania bez wsparcia. W ramach pomocy istnieją także stypendia dla uczniów pochodzących z biedniejszych rodzin tzw. stypendia socjalne.

Wypłacaniem zasiłków zajmują się takie instytucje, jak urzędy pracy, miejskie ośrodki pomocy społecznej, a czasami instytucje non-profit.

Skoro więc są to środki finansowe przyznane do pomocy nie powinny znaleźć się w polu zainteresowania komornika, kiedy rozpoczyna on egzekucję i ściąganie długów. Okazuje się jednak, że nie zawsze tak się dzieje i czasami zasiłek trzeba ochronić przed zajęciem.

Czy zasiłek to dochód?

Dla osoby otrzymującej zasiłek dla bezrobotnych jest to pomoc. Wsparcie na trudny czas bez pracy i podczas jej poszukiwań. Nie jest to więc w ich oczach rozumiane jako dochód, zwłaszcza, że czas jego wypłacany jest ściśle określony już w chwili zarejestrowania w urzędzie pracy.

Jednak komornik niekoniecznie rozumie zasiłek w ten sam sposób. W jego oczach jest to dochód otrzymywany przez dłużnika i w związku z tym może służyć na spłatę istniejącego zadłużenia.

Komornik sądowy zajmując konto dłużnika – co jest pierwszym krokiem w egzekucji zadłużenia – nie interesuje się, ani nie zbiera informacji na temat źródła dochodów. Nie wie, czy to wypłata, zasiłek dla bezrobotnych lub inny rodzaj świadczenia.

Ma jedynie świadomość, że na rachunku znajdują się pieniądze, które mogą pokryć długi i jeśli nie chroni ich kwota wolna od zajęcia, zajmuje je. Takie rozumowanie oznacza, że wielu dłużników staje przed sytuacją, gdy komornik zajmuje im zasiłek.

Czy komornik faktycznie może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

Obecnie zajmowanie zasiłku dla bezrobotnych albo innych zasiłków nie zdarza się na taką dużą skalę, jak jeszcze 10 lat temu. Tendencję tę zahamowały przepisy z 2010 roku, dzięki którym dłużniczy, którzy pobierają zasiłki zaczęli być nieco lepiej chronieni i komornik nie może, a przynajmniej nie powinien, blokować dostępu do tego rodzaju świadczenia.

W końcu nie jest ono dochodem uzyskiwanym w wyniku pracy albo działalności osoby zadłużonej. Nie oznacza to jednak, że zasiłek jest całkowicie nienaruszalny i można spać spokojnie w związku z tą kwestią. W myśl przepisów prawnych tylko niektóre zasiłki podlegają wspomnianej ochronie, a nawet te, które są chronione mogą zostać zajęte przez komornika, jeżeli przyczyna zadłużenia na do pozwala.

Dobrym przykładem jest tutaj zadłużenie wynikające z nie płacenia alimentów. W przypadku takiego zadłużenia zasiłek dla bezrobotnych ani inne nie są objęte nawet minimalną ochroną. Chronione są dzieci, które potrzebują pieniędzy na bieżące potrzeby.

Jakie zasiłki nie podlegają egzekucji?

Przepisy, które weszły w życie w 2010 roku podają dokładnie, które zasiłki podlegają zajęciu komorniczemu, a które nie. Wśród nich, zwolnione z ewentualnego przejęcia przez komornika są:

  • zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatki pielęgnacyjne
  • jednorazowe świadczenie po narodzinach dziecka (becikowe)
  • zasiłek rodzinny
  • świadczenia alimentacyjne
  • świadczenia pochodzące z Funduszu Alimentacyjnego, wypłacane kiedy ściąganie alimentów jest bezskuteczne
  • zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
  • dodatki dla sierot
  • świadczenia integracyjne
  • zasiłki stałe, okresowe, celowe

W razie ewentualnych wątpliwości, co do możliwości zajęcia zasiłku przez komornika można sprawdzić w Kodeksie cywilnym, które jeszcze świadczenia podlegają ochronie.

Polecamy również: Czy komornik może zająć pieniądze z 500 plus?

Zasiłek dla bezrobotnych a komornik

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na różny okres, w zależności od długości trwania umowy o pracę, wynagrodzenia za nią oraz sposobu rozwiązania stosunku pracy. Zasiłek otrzymywany przez bezrobotnego ma pomóc, dlatego gdy komornik zainteresuje się zasiłkiem warto mieć świadomość, że chociaż w teorii może go zająć, w praktyce już nie powinien.

W przypadku zasiłku dla bezrobotnych, w przeciwieństwie do innych zasiłków, jest on postrzegany jako wynagrodzenie za pracę. Nie jest on jednak tak wysoki, jak pensja, a więc nie mieści się powyżej kwoty wolnej od zajęcia. To oznacza, że komornik nie może zająć zasiłku dla bezrobotnych, skoro w przypadku osób pracujących zobowiązany jest zostawić na koncie najniższą krajową.

Zasiłek jest znacznie niższy, dlatego nie powinien być zajmowany. Wyjątkiem jest jedynie wspomniana już sytuacja, gdy spłacane zadłużenie jest wynikiem długu alimentacyjnego. Wtedy komornik ma prawo zająć zasiłek.

Zajęcie zasiłku na koncie

Obecnie zasiłki rzadko są wypłacane do ręki bezrobotnego, najczęściej wpływają na konto. Oznacza to, że zajmując konto komornik zajmuje również zasiłek. Jak już wspomnieliśmy komornik nie może, ponieważ nie ma uprawnień tego typu, sprawdzić skąd pochodzą pieniądze. Zajmuje je i nie docieka ich pochodzenia zajmując wszystkie dostępne środki finansowe.

Co robić, gdy komornik zajmie zasiłek?

Jeżeli posiadane konto służyło wyłącznie do pobierania zasiłku dla bezrobotnych albo gdy wpływał tam jedynie on, można spróbować odblokować konto. Należy udać się do instytucji wypłacającej zasiłek i poprosić o dokument potwierdzający wypłatę zasiłku. Po otrzymaniu takiej pisemnej informacji należy udać się do kancelarii komorniczej, aby wyjaśnić sytuację i dowiedzieć się, czy i kiedy konto może zostać odblokowane.

Jeśli jednak obawiasz się, że komornik nie zechce pójść na ustępstwa albo wiesz, że grozi Ci zajęcie komornicze, wówczas zdecyduj się na pobieranie zasiłku „do ręki”. Potrzebujesz wsparcia pieniężnego? Wejdź na pożyczki dla bezrobotnych i dowiedź się więcej!

3.7/5 - (3 votes)