Zablokowane konto przez komornika

Gdy tylko komornik uzyskuje podstawy do rozpoczęcia egzekucji, przechodzi do działania. Pierwszym, co zajmuje, jest konto bankowe.

To logiczny krok, ponieważ zgromadzone na nim środki lub wpływające na nie środki są podstawą do zabezpieczenia roszczenia.

W takiej sytuacji, gdy konto jest zablokowane, warto wiedzieć, co prowadzi do jego odblokowania.

Zasady zajęcia konta przez komornika

Wierzyciel, któremu dłużnik zalega ze spłatą zadłużenia ma pełne prawo domagać się uiszczenia należności poprzez komornika, w ramach postępowania egzekucyjnego. Komornik, do którego zwrócił się wierzyciel, wręczając mu wniosek oraz tytuł wykonawczy uprawniający do przyszłego zajęcia majątku, rozpoczyna swoje działania od poinformowania dłużnika o wszczęciu egzekucji.

Po poprawnym doręczeniu zawiadomienia pierwszym etapem jest zajęcie konta bankowego. W chwili obecnej mało kto go nie posiada, dlatego jest to tak istotne. Daje równocześnie nadzieję, że pieniądze na zadłużenie zostaną uzyskane wcześniej, z mniejszymi problemami albo bez nich.

Zajęcie konta poprzez zablokowanie go przez bank jest jednym ze sposobów na uzyskanie środków na spłatę zadłużenia. Poza nim komornik może dokonać zajęcia oraz sprzedania ruchomości i nieruchomości dłużnika, zajęcia wypłaty, renty, emerytury, jak również zajęcia praw majątkowych dłużnika oraz innych wierzytelności.

Jak dochodzi do zajęcia komorniczego konta bankowego?

Do zajęcia konta bankowego dochodzi zgodnie z prawem, nie jest to w żaden sposób działanie nielegalne, lecz podparte ustawą. Mowa tutaj o Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. kodeksu postępowania cywilnego, dział III Egzekucja z rachunków bankowych oraz o tytule wykonawczym dostarczonym przez wierzyciela.

Tytułem wykonawczym jest orzeczenie sądowe (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty) opatrzone klauzulą wykonalności.

Informacje o rachunku bankowym

Zajęcie konta bankowego odbywa się stosunkowo prosto. Dłużnik nie raz bywa zaskoczony szybkością, oraz faktem, że komornik wiedział do jakiego banku skierować wezwanie o blokadę. Prawdą jest jednak, że komornik sądowy niekoniecznie musi znać bank, w jakim znajduje się konto dłużnika.

Jeśli ma dostęp do numeru rachunku bankowego może wysłać go wraz z wezwaniem o zablokowanie konta, lecz jeśli nie poda informacji, wówczas bank jest zobowiązany zablokować wszystkie konta dłużnika.

Blokada obejmuje tylko kwotę wskazaną jako zadłużenie i ani komornik, ani bank nie może zabrać więcej. Jednocześnie konieczne jest pamiętanie o tym, że blokadzie nie ulegają jedynie środki już będące na koncie, ale także przyszłe wpływy.

Jedyną kwotą, jaka może zostać na rachunku bankowym do dyspozycji dłużnika to kwota równa najniższej płacy minimalnej netto, w przypadku osób posiadających umowę o pracę.

Komornik sądowy ma także możliwość ustalić jaki dokładnie bank obsługuje dłużnika. Jest to możliwe na kilka sposobów:

  • wskazanie numeru konta przez wierzyciela;
  • pytanie do banku na podstawie art. 761 k.p.c.;
  • pytanie skierowane do Krajowej Izby Rozliczeniowej lub Centralnej Informacji o rachunkach bankowych.

Zajęcie konta bankowego przez komornika

Postępowanie komornika zajmującego konto, gdy informacje o koncie są już kompletne komornik może przejść do jego zablokowania. Odbywa się to przez kontakt z bankiem.

Placówka bankowa powinna otrzymać pismo z wezwaniem do blokady oraz niezbędnymi do tego informacjami, przede wszystkim uzasadnieniem takiego kroku, podstawą w postaci dowodów zadłużenia oraz kopią tytułu wykonawczego dającego ku temu prawo. Bank takim wezwaniem jest zobowiązany i musi zablokować dostępne i wpływające pieniądze.

Od zajęcia zwolniona jest jedynie suma zwana kwotą wolną od zajęcia komorniczego. Jest kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę netto. Wszystko powyżej tej kwoty jest przekazywane na konto komornika, a on przesyła je dalej do wierzyciela. Zajęciu podlega każda nadwyżka finansowa, póki dług nie zostanie spłacony albo egzekucja nie będzie umorzona wydanym postanowieniem.

Dopiero któraś z dwóch ostatnich sytuacji prowadzi do odblokowania konta bankowego.

Gdy już dług zostanie spłacony można oczekiwać, że dojdzie do odblokowania konta. Nic nie stanie się jednak samoistnie i by do tego doszło konieczne jest dostarczenie bankowi informacji o umorzeniu egzekucji.

Jest do tego zobowiązany komornik, ale warto upominać się czy na pewno to zrobił. Bez pisma od komornika bank nie będzie chciał ani nie będzie mógł ponownie udostępnić konta właścicielowi.

Nowy bank a zadłużenie

Prośby i groźby nie są skutecznym sposobem na odblokowanie konta bankowego. Skuteczne jest za to spłacenie zadłużenia. Najlepiej spłacić je jak najszybciej, ponieważ wszelka zwłoka generuje dodatkowe koszty w postaci odsetek oraz opłat egzekucyjnych.

W zależności od sumy do zapłaty jednorazowej, szybkie zaspokojenie roszczenia wierzyciela może nie być możliwe. Nie należy wtedy poddawać się lub przestawać płacić, ale skontaktować z komornikiem albo wierzycielem i zapytać o rozbicie długu na raty. Nie wszystkie firmy próbujące odzyskać pieniądze zgadzają się na takie rozwiązanie, jednak warto spróbować i być może ułatwić sobie oddłużanie.

Jak dłużnik może doprowadzić do odblokowania?

Warto wiedzieć, że o ewentualnym zajęciu konta dłużnika nie informuje bank, lecz komornik. Jest to związane z możliwością wniesienia skargi na czynności komornicze do właściwego sądu rejonowego.

Zdarzają się dłużnicy, którzy uważają że zadłużenia da się uniknąć albo można uciec przed koniecznością jego uregulowania. W momencie gdy dowiadują się o zablokowaniu konta zakładają kolejne w innym banku. Nie ma to sensu, ponieważ zadłużenie pozostanie, następne konto zostanie zablokowane i będzie to generowało tylko problemy dla dłużnika.

O każdym nowym koncie komornik dowie się i jeżeli będą na nim środki, które może zająć, zrobi to. Zamiast decydować się na takie postępowanie oraz próbę oszustwa lepiej spłacać i w ten sposób pozbyć się długu oraz odzyskać dostęp do konta

2/5 - (8 votes)