windykacja co to jest

Posiadanie długów nie jest przyjemne, jednak zdarza się wielu osobom. Jeżeli spłaca się swoje długi regularnie, w końcu się z nich wyjdzie, jednak jeśli zaczyna się je ignorować, zalegać, sytuacja zmienia się diametralnie. Może skontaktować się z Tobą windykator. Zobacz czym właściwie jest windykacja oraz osoby, które się nią zajmują.

Czym jest windykacja?

Windykacja związane jest z dochodzeniem swoich roszczeń finansowych przez wierzyciela od osoby zadłużonej. Samo słowo pochodzi jeszcze od łacińskiego „vindicatio” i obecnie oznacza „dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty”. Wokół windykatorów i windykacji narosło wiele mitów, więc często jest ona postrzegana jako działanie nieprawne, jednak nie jest to prawda. W ramach przepisów prawnych windykacja jest legalna i dopuszcza ubieganie się o spłatę zadłużenia na w sposób nie łamiący prawa.

Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje czynności windykacyjnych. Pierwszy rodzaj to windykacja:

  • polubowna – skłaniająca dłużnika do spłaty zadłużenia,
  • sądowa – wiąże się z faktem, że dłużnik ignoruje monity o zapłatę, nie wykazuje chęci uiszczenia jej dobrowolnie i wierzyciel składając wniosek do sądu chce uzyskać orzeczenie, a następnie orzeczenie z klauzulą wykonalności, aby mieć podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej. Takie postępowanie windykacyjne jest charakterystyczne głównie dla kancelarii prawniczych.

Drugi rodzaj windykacji jest nieco bardziej rozbudowany, gdyż zawiera w sobie windykacje:

  • polubowną – obejmuje próby skłonienia dłużnika do spłaty poprzez kontakt telefoniczny, emailowy;
  • sądową – dąży do uzyskania orzeczenia sądowego i późniejszego opatrzenia go klauzulą wykonalności, kiedy już wydane orzeczenie będzie prawomocne (nie będzie zaskarżalne);
  • komorniczą i pokomorniczą – związane z obsługą egzekucji komorniczej we wszystkich jej aspektach oraz poszukiwanie czy dłużnik nie ukrywa majątku, z którego można by ściągnąć zadłużenie;
  • karną – w ramach której prowadzone jest postępowanie karne przeciwko dłużnikowi, zadłużenie może nawet zmienić się w oszustwo na stronę osoby lub podmiotu chcącego odzyskać swoje pieniądze. Z tego rodzaju windykacji korzystają przede wszystkim prywatne kancelarie albo firmy prawno-detektywistyczne.

Czemu służy windykacja?

Samo pochodzenie słowa wyjaśnia jaki jest główny cel windykacji: odzyskanie pieniędzy, które dłużnik jest winny wierzycielowi albo wierzycielom. Wszystkie podejmowane w tym celu działania muszą być zgodne z prawem i nie mogą wykraczać poza określone zasady, które byłyby już nękaniem.Po sprawdzeniu z jakim rodzajem długu windykator ma do czynienia można przejść do działania, czyli kontaktu z dłużnikiem. Kontakt może być telefoniczny, smsowy, mailowy, listowny.   Są to podstawowe narzędzia windykacji, lecz w trakcie można korzystać również z metod nowocześniejszych. Dotyczy to wystawiania opinii o dłużniku na stronach internetowych albo na portalach społecznościowych, np. Facebook.

Nie jest to bezzasadne, bowiem obecnie są one opiniotwórcze i mają duży zasięg, więc często dłużnik chętniej będzie skłonny do współpracy po zobaczeniu takich opinii, niż po kolejnym monicie.

Uprawnienia windykatora

Windykatorami straszy się czasami, niczym członkami mafii. Jest to niepotrzebne, ponieważ mają oni uprawnienia i obowiązki, których muszą się trzymać. Wszelkie działania wykraczające poza nie, mogą być uznane za nękanie.Pomimo demonizowania windykatorów lepiej porozumieć się z nimi, wyjaśnić swoją sytuację, przyczyny nie spłacania długu i ustalić rozsądny sposób pozbycia się zadłużenia.

W jaki sposób windykator może się kontaktować z dłużnikiem?

Windykator może przede wszystkim kontaktować się z dłużnikiem w formie telefonicznej, smsowej, listownej, emailowej. Przy tym może dzwonić do dłużnika, kiedy jest on w pracy, lecz nie może dzwonić do pracodawcy, gdyż informowanie o zadłużeniu osób trzecich (szef, sąsiedzi) jest niezgodne z prawem. Dodatkowo windykator może spotkać się z osobą zadłużoną, lecz nie znienacka, a po wcześniejszym umówieniu się i wyrażeniu przez dłużnika zgody na spotkanie. Na takim spotkaniu można porozumieć się w sprawie ugodowego rozwiązania problemu. Przy tym warto pamiętać, że unikanie spotkania z indykatorem nie jest dobrym pomysłem. Dług nie zniknie, będzie narastał (odsetki), a wierzyciel w końcu zdecyduje się na przekazanie sprawy do sądu.

Podczas windykacji można korzystać z wielu elementów działania poprawiających skuteczność. Wśród nich znajdują się istotne narzędzia windykacyjne, które pomagają w odszukaniu dłużników albo zmuszeniu ich do zapłacenia należności. Pomiędzy narzędziami należy wyróżnić przede wszystkim: publikację długów na giełdzie długów, przekazanie sprawy do kancelarii windykacyjnej, przekazanie sprawy do sądu oraz przekazanie informacjo o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej.

Narzędzia windykacji

W bankach powstają specjalne komórki organizacyjne zajmujące się windykacją długów i które jednocześnie monitorują terminy płatności oraz zwlekanie z nimi. Dzięki temu na bieżąco można windykować najmłodsze zadłużenie.

Pierwszym krokiem w skutecznej windykacji jest skontrolowanie płatności dłużnika, gdyż bez tego skuteczność działania nie jest najlepsza lub w ogóle nie można odzyskać pieniędzy. Dzięki temu można spróbować ustalić w jaki sposób najszybciej uda ściągnąć się należności. Jeżeli dług nie jest regulowany dopiero od 3 miesięcy, wówczas jest to tzw. młody dług i to właśnie one są tym rodzajem zadłużenia, które najskuteczniej można windykować. Im starszy dług, tym jest to trudniejsze, a czasami wręcz niemożliwe. Szukasz pomocy? Sprawdź pożyczki bez bik.

Czytaj także:

Więcej informacji: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000339