windykacja co to jest

Posiadanie długów nie jest przyjemne, jednak zdarza się wielu osobom.

Jeżeli spłaca się swoje długi regularnie, w końcu się z nich wyjdzie, jednak jeśli zaczyna się je ignorować, zalegać, sytuacja zmienia się diametralnie.

Może skontaktować się z Tobą windykator. Zobacz czym właściwie jest windykacja oraz osoby, które się nią zajmują.

Czym jest windykacja?

Windykacja związane jest z dochodzeniem swoich roszczeń finansowych przez wierzyciela od osoby zadłużonej. Samo słowo pochodzi jeszcze od łacińskiego „vindicatio” i obecnie oznacza „dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty”.

Wokół windykatorów i windykacji narosło wiele mitów, więc często jest ona postrzegana jako działanie nieprawne, jednak nie jest to prawda. W ramach przepisów prawnych windykacja jest legalna i dopuszcza ubieganie się o spłatę zadłużenia na w sposób nie łamiący prawa.

Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje czynności windykacyjnych.

Pierwszy rodzaj to windykacja:

  • polubowna – skłaniająca dłużnika do spłaty zadłużenia,
  • sądowa – wiąże się z faktem, że dłużnik ignoruje monity o zapłatę, nie wykazuje chęci uiszczenia jej dobrowolnie i wierzyciel składając wniosek do sądu chce uzyskać orzeczenie, a następnie orzeczenie z klauzulą wykonalności, aby mieć podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej (Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o tym czym jest egzekucja komornicza). Takie postępowanie windykacyjne jest charakterystyczne głównie dla kancelarii prawniczych.

Drugi rodzaj windykacji jest nieco bardziej rozbudowany, gdyż zawiera w sobie windykacje:

  • polubowną – obejmuje próby skłonienia dłużnika do spłaty poprzez kontakt telefoniczny, emailowy;
  • sądową – dąży do uzyskania orzeczenia sądowego i późniejszego opatrzenia go klauzulą wykonalności, kiedy już wydane orzeczenie będzie prawomocne (nie będzie zaskarżalne);
  • komorniczą i pokomorniczą – związane z obsługą egzekucji komorniczej we wszystkich jej aspektach oraz poszukiwanie czy dłużnik nie ukrywa majątku, z którego można by ściągnąć zadłużenie;
  • karną – w ramach której prowadzone jest postępowanie karne przeciwko dłużnikowi, zadłużenie może nawet zmienić się w oszustwo na stronę osoby lub podmiotu chcącego odzyskać swoje pieniądze. Z tego rodzaju windykacji korzystają przede wszystkim prywatne kancelarie albo firmy prawno-detektywistyczne.

Czemu służy windykacja?

Samo pochodzenie słowa wyjaśnia jaki jest główny cel windykacji: odzyskanie pieniędzy, które dłużnik jest winny wierzycielowi albo wierzycielom. Wszystkie podejmowane w tym celu działania muszą być zgodne z prawem i nie mogą wykraczać poza określone zasady, które byłyby już nękaniem.

Po sprawdzeniu z jakim rodzajem długu windykator ma do czynienia można przejść do działania, czyli kontaktu z dłużnikiem. Kontakt może być telefoniczny, smsowy, mailowy, listowny. Są to podstawowe narzędzia windykacji, lecz w trakcie można korzystać również z metod nowocześniejszych.

Dotyczy to wystawiania opinii o dłużniku na stronach internetowych albo na portalach społecznościowych, np. Facebook.

Nie jest to bezzasadne, bowiem obecnie są one opiniotwórcze i mają duży zasięg, więc często dłużnik chętniej będzie skłonny do współpracy po zobaczeniu takich opinii, niż po kolejnym monicie.

Czytaj także: Czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika?

Uprawnienia windykatora

Windykatorami straszy się czasami, niczym członkami mafii. Jest to niepotrzebne, ponieważ mają oni uprawnienia i obowiązki, których muszą się trzymać. Wszelkie działania wykraczające poza nie, mogą być uznane za nękanie.

Pomimo demonizowania windykatorów lepiej porozumieć się z nimi, wyjaśnić swoją sytuację, przyczyny nie spłacania długu i ustalić rozsądny sposób pozbycia się zadłużenia.

W jaki sposób windykator może się kontaktować z dłużnikiem?

Windykator może przede wszystkim kontaktować się z dłużnikiem w formie telefonicznej, smsowej, listownej, emailowej. Przy tym może dzwonić do dłużnika, kiedy jest on w pracy, lecz nie może dzwonić do pracodawcy, gdyż informowanie o zadłużeniu osób trzecich (szef, sąsiedzi) jest niezgodne z prawem.

Dodatkowo windykator może spotkać się z osobą zadłużoną, lecz nie znienacka, a po wcześniejszym umówieniu się i wyrażeniu przez dłużnika zgody na spotkanie. Na takim spotkaniu można porozumieć się w sprawie ugodowego rozwiązania problemu.

Przy tym warto pamiętać, że unikanie spotkania z indykatorem nie jest dobrym pomysłem. Dług nie zniknie, będzie narastał (odsetki), a wierzyciel w końcu zdecyduje się na przekazanie sprawy do sądu.

Podczas windykacji można korzystać z wielu elementów działania poprawiających skuteczność. Wśród nich znajdują się istotne narzędzia windykacyjne, które pomagają w odszukaniu dłużników albo zmuszeniu ich do zapłacenia należności.

Pomiędzy narzędziami należy wyróżnić przede wszystkim: publikację długów na giełdzie długów, przekazanie sprawy do kancelarii windykacyjnej, przekazanie sprawy do sądu oraz przekazanie informacjo o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej.

Narzędzia windykacji

W bankach powstają specjalne komórki organizacyjne zajmujące się windykacją długów i które jednocześnie monitorują terminy płatności oraz zwlekanie z nimi. Dzięki temu na bieżąco można windykować najmłodsze zadłużenie.

Pierwszym krokiem w skutecznej windykacji jest skontrolowanie płatności dłużnika, gdyż bez tego skuteczność działania nie jest najlepsza lub w ogóle nie można odzyskać pieniędzy. Dzięki temu można spróbować ustalić w jaki sposób najszybciej uda ściągnąć się należności. Jeżeli dług nie jest regulowany dopiero od 3 miesięcy, wówczas jest to tzw. młody dług i to właśnie one są tym rodzajem zadłużenia, które najskuteczniej można windykować. Im starszy dług, tym jest to trudniejsze, a czasami wręcz niemożliwe.

Szukasz pomocy? Sprawdź czym jest pożyczka online bez bik, może się okazać dobrą pomocą jeśli masz problemy finansowe.

Czytaj także:

Więcej informacji: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000339

5/5 - (1 vote)