Czy komornik może wejść do domu nie będącego własnością dłużnika?

Wizyta komornika, podobnie jak sam kontakt z nim, zawsze budzi niepokój, a nawet grozę.

Nigdy nie jest to spotkanie przyjemne, gdyż wiąże się z istniejącymi długami oraz koniecznością ich spłaty.

Nie zawsze też dłużnik ma świadomość co komornik może, a czego nie i co najważniejsze: czy może wejść do domu, który nie należy do dłużnika.

Czy komornik może wejść do domu nie będącego własnością dłużnika?

Praca komornika i on sam bywa często demonizowana, na tyle, że w obiegowej opinii komornik wchodzi do domu, zabierając co chce. Nie jest to jednak prawda, gdyż pierwszym z obowiązków komornika jest wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądowych.

To oznacza, że to nie on decyduje co oraz komu zabierze. Orzeczenia sądowe (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty), które komornik wykonuje są związane przede wszystkim z roszczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi. 

Aby podlegały realizacji w ramach egzekucji komorniczej powinny być zaopatrzone w klauzulę wykonalności, chociaż komornik ma za zadanie realizowanie także tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu bez nadania im klauzuli. Takie sytuacje regulowane odpowiednimi przepisami.

Poza wykonywaniem orzeczeń, komornik sądowy wśród swoich obowiązków posiada doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczenia, zażaleń i potwierdzeń. Wszystko to musi mieć potwierdzoną datę odbioru. Szczególnie istotna jest data przyjęcia dokumentu przez dłużnika i wierzyciela.

Istotne jest także, że komornik – na zlecenie wierzyciela – poszukuje majątku dłużnika.

Rozpoczęcie egzekucji

Komornik, któremu wierzyciel przedłoży tytuł wykonawczy tj. orzeczenie sądu z nadaną mu klauzulą wykonalności może przejść do działania. Oznacza to podjęcie procesów egzekucyjnych na majątku i z majątku dłużnika. Orzeczenie sądowe jest podstawą działania, gdyż bez tego nie ma możliwości jego rozpoczęcia.

Warto o tym pamiętać, aby zdać sobie sprawę, że komornik nie działa na podstawie własnych chęci i dla własnego interesu, lecz wypełniając zadania „zlecone” mu przez wymiar sprawiedliwości.

Warte podkreślenia jest, że w trakcie pełnienia obowiązków komornik musi wylegitymować się identyfikatorem wydanym przez Krajową Radę Komorniczą. Zawiera on dane osobowe komornika, funkcję, oznaczenie sądu rejonowego, przy którym komornik działa oraz zdjęcie.

Co może zająć komornik?

Istnieje określona lista tego, co komornik może zająć w trakcie postępowania egzekucyjnego. Pierwszą rzeczą, jaką zająć może komornik jest wynagrodzenie otrzymywane za świadczoną pracę.

Przy tym nie jest to całość wynagrodzenia, lecz jego część, gdyż komornik zobowiązany jest do pozostawienia minimalnej kwoty wynagrodzenia (jest ona zależna od rodzaju posiadanej umowy).

Druga rzecz to możliwość zajęcia rachunku bankowego, czyli wszystkich sum wpływających na nie, powyżej minimalnej kwoty wolnej od zajęcia.

Trzecia rzecz to uzyskiwana emerytura lub renta. Zobacz ile komornik może zabrać z emertury w praktyce.

Czwarta: posiadane nieruchomości, a piąta ruchomości, wśród których do rzeczy kwalifikujących się do zajęcia przez komornika należą: telewizor, laptop, komputer, telefon komórkowy, sprzęt AGD i RTV, tablet, lodówka, mikrofalówka, ekspres do kawy, meble, rower, maszyna do szycia, biżuteria, zegarki, kamera, drukarka, aparat fotograficzny.

Komornik a wejście do mieszkania dłużnika

W przypadku rozpoczęcia egzekucji komorniczej komornik ma prawo – na podstawie odpowiednich dokumentów – do wejścia do mieszkania dłużnika. Takiego prawa nie posiada indykator, o czym warto pamiętać. Dłużnik, w stosunku do którego prowadzona jest egzekucja ma obowiązek wpuścić komornika do zajmowanego lokalu, w przeciwnym razie może on wejść pomimo jego woli.

Jeżeli dłużnik będzie stawiał opór, wówczas komornik może przyjść w asyście policji, a ta ma prawo nawet do wyważenia drzwi.

Komornik wchodzi do mieszkania, aby oszacować znajdujące się tam ruchomości, które mogą posłużyć do spłaty posiadanego zadłużenia. Przy tym warto pamiętać o tym, że komornik ma podstawy prawne do zajęcia mienia, które jest we władaniu dłużnika, choć niekoniecznie jest jego właścicielem.

Oznacza to, że jeśli syn użytkuje motor należący do ojca, aktualne przepisy pozwalają komornikowi przejąć motor.

Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej?

Dla wielu osób zadłużonych, jak również osób posiadających w rodzinie zadłużone jednostki, dużą obawę stanowi fakt, że komornik przyjdzie do nich w poszukiwaniu możliwości spłaty długu.

Wydaje się, że wejście do mieszkania osoby trzeciej, nie mającej nic wspólnego z długiem, nie jest możliwe, jednak należy zweryfikować to przekonanie. Komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej. Jest to jednak związane z konkretnymi sytuacjami.

Takiego wejścia egzekutor ma prawo dokonać, jeśli pojawiło się podejrzenie, że w mieszkaniu nie będącym właścicielem dłużnika znajduje się jakiś jego majątek. Wiąże się to z faktem, że komornik dochodzi majątku dłużnika, na poczet spłaty zadłużenia, a mieszkania bliskich dłużnikowi osób – rodziny, przyjaciół – są pierwszym miejscem ewentualnego przechowywania rzeczy posiadających wartość materialną.

Nie jest to w żaden sposób działanie bezprawne, gdyż reguluje je artykuł 845 k.p.c., który w paragrafie 2 mówi wyraźnie, że „zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję.

Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej”.

Komornik a mieszkanie osoby trzeciej

Wspomniany przepis nie jest oderwany od rzeczywistości, lecz stworzony na jej podstawie. Dłużnicy są skłonni ukrywać swoje rzeczy w mieszkaniach najbliższych, niezależnie od tego, czy są one bardzo wartościowe czy drobne.

Komornik w czasie wykonywania swoich obowiązków zainteresowany jest także drobnymi elementami majątku dłużnika, nie tylko tymi o wysokiej wartości (samochód, telewizor), lecz również o mniejszej wartości, np. telefon komórkowy, mikser, figurki kolekcjonerskie.

Oznacza to, że jeżeli posiadasz zadłużonego członka rodziny lub znajomego, a komornik zapuka w poszukiwaniu jego majątku, nie będzie działał bezprawnie. W takiej sytuacji istnieje konieczność wykazania, że dane rzeczy nie należą do dłużnika. Można to zrobić poprzez przedstawienie dowodów zakupu.

Szukasz pomocy? Zajrzyj na stronę kredyt-dla-zadłużonych.pl

2/5 - (7 votes)