Każda osoba, która spłaca kredyt, musi zdawać sobie sprawę z tego, że w razie chwilowych kłopotów finansowych, nie czeka jej od razu egzekucja komornicza.

Ratunkiem może okazać się restrukturyzacja kredytu, dzięki której spłata zobowiązań przebiegnie bez przeszkód i na preferencyjnych warunkach. Czym jest restrukturyzacja zadłużenia i kto może się o nią starać?

Banki przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu dokładnie sprawdzają przyszłego klienta w bazie dłużników oraz zapoznają się z jego sytuacją życiową i finansową.

Zobacz: Jak sprawdzić ile ktoś ma długu?

Poza przeanalizowaniem wysokości wynagrodzenia, biorą pod uwagę: typ umowy pracowniczej, ilość osób na utrzymaniu czy miesięczne koszty życia.

Innym rodzajem zabezpieczenia jest także ubezpieczenie albo kredyt pod zastaw, dające bankom pewność odzyskania pożyczonych pieniędzy.

Jednak żaden analityk finansowy zatrudniony w banku nie jest zgoła przewidzieć wydarzeń losowych, które mogą zaburzyć płynność spłaty zobowiązań przez kredytobiorcę. Różnego rodzaju wypadki, choroby czy nieprzewidziane wydatki to częste powody opóźnień w regulowaniu kolejnych rat.

Stąd wśród instytucji finansowych zostało wypracowane wygodne narzędzie, czyli kredyt restrukturyzacyjny. Służy on zabezpieczeniu interesów banków, ale często jest także ostatnią deską ratunku dla osoby z kredytem, która popadła w kilkumiesięczne kłopoty finansowe.

Co to jest restrukturyzacja kredytu?

Najprościej mówiąc, restrukturyzacja zadłużenia opiera się na zmianie warunków kredytu. Ma na celu pomóc w uregulowaniu przez kredytobiorcę swoich należności. Restrukturyzacja kredytu zawsze dokonywana jest na specjalny wniosek klienta.

I co równie istotne, nie jest wprowadzana przez bank z własnej inicjatywy. Dlatego, jeśli jako kredytobiorca chcesz skorzystać z takiego rozwiązania, to musisz uzasadnić chęć zmiany warunków spłacanego kredytu.

Dobre argumenty, które mogą przekonać bank do restrukturyzacji powinny odnosić się do Twojej trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Modyfikacja warunków kredytu może opierać się na zmianie oprocentowania, wydłużenia okresu spłaty czy opcji tzw. “wakacji kredytowych”.

Jednocześnie, w interesie klienta spłacającego kredyt jest jak najszybsze poinformowanie banku o swoich problemach finansowych. Im prędzej to zrobisz, tym szybciej zaczniesz spłacać należności według nowych zasad. Gdy jako kredytobiorca nie wywiążesz się ze spłaty określonej raty kredytu, bank może przesłać wezwanie z terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni.

Art. 75 Prawa bankowego1 określa także, że w tym samym wezwaniu powinna pojawić się informacja o tym, że klient ma prawo do złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu w terminie do 14 dni od otrzymania ponaglenia.

Jeśli podobny wniosek jest dobrze uzasadniony, istnieje duża szansa na to, że bank przychyli się do prośby klienta. Jeśli jednak dana instytucja finansowa nie chce zgodzić się na restrukturyzację długu, to w formie pisemnej musi wyjaśnić swoją decyzję. Taka odpowiedź powinna zawierać szczegółowe powody odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

Zobacz także: Co to jest prolongata kredytu?

Wniosek o restrukturyzację kredytu – Jak uzasadnić?

Wiele osób, które popadły w kłopoty materialne, decyduje się na złożenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Tutaj pojawiają się często schody, bo w tego rodzaju piśmie musi znaleźć się odpowiednie uzasadnienie chęci zmiany warunków kredytowych.

W takim przypadku musisz więc podać faktyczne powody kłopotów finansowych, jak: pogorszenie stanu zdrowia, nieprzewidziany wypadek, problemy z zatrudnieniem czy kosztowna naprawa samochodu. Wymienione argumenty warto poprzeć różnego rodzaju dowodami.

Mogą to być: wyciągi z konta, faktury od danego specjalisty czy też orzeczenie lekarskie. Wniosek zawierający solidną argumentację zwykle jest pozytywnie rozpatrzony przez bank.

Wniosek o restrukturyzację możesz pobrać ze strony swojego banku lub skorzystać z tego, który został przysłany wraz z ponagleniem do zapłaty. Poza skutecznym uzasadnieniem, w dokumencie muszą się znaleźć poniższe informacje:

 • dane oraz adres kredytobiorcy i numer umowy kredytowej,
 • nazwa banku,
 • wybrany typ restrukturyzacji – np. zmiana oprocentowania, wydłużenie spłaty, rata balonowa czy przerwa w regulowaniu należności,
 • długość przewidywanych kłopotów finansowych,
 • czytelny podpis.

W zależności od wymagań banku, wniosek o restrukturyzację zadłużenia możesz wysłać pocztą tradycyjną, mailem albo dostarczyć go osobiście do siedziby danej instytucji finansowej.

Jakie są typy restrukturyzacji kredytu?

Gdy bank pozytywnie rozpatrzył wniosek o zmianę warunków zobowiązania, to w kolejnym kroku musisz wybrać odpowiedni typ restrukturyzacji. Do najpopularniejszych rodzajów tego typu rozwiązania finansowego należą:

 1. zmiana harmonogramu spłat – opiera się na wydłużeniu spłaty kredytu lub innym rozplanowaniu terminarza regulowania zaległości. Wiąże się to ze zwiększeniem ilości rat, które stają się mniejszym obciążeniem dla kredytobiorcy. Nowy rozkład rat może pozwolić na skuteczne spłacenie swojego zobowiązania. Pamiętaj jednak, że wybór tej opcji wiąże się z dodatkowymi kosztami,
 2. modyfikacja oprocentowania – to próba zmniejszenia wysokości odsetek ustawowych, które są swoistą marżą, a więc zyskiem dla banku w zamian za pożyczenie kapitału. Zmniejszenie miesięcznych rat kredytu wiąże się ze zmianą jego oprocentowania. To rozwiązanie nie jest zbyt popularne, ale warto o nie zapytać, gdy dążysz do indywidualnych warunków restrukturyzacji kredytu,
 3. wakacje kredytowe – za tą ciekawą i przyjemnie brzmiącą metodą kryje się chwilowe wstrzymanie spłacania rat kredytowych. Okres finansowych wakacji może trwać przez kilka miesięcy, a po jego upływie kredytobiorca wraca do regularnego spłacania długu. To rozwiązanie jest optymalne, jeśli przeżywasz chwilowe zawirowania finansowe,
 4. raty balonowe – opierają się na zwiększeniu wysokości jednych rat kosztem drugich. Przykładowo, najbliższe raty mogą zostać obniżone, a raty końcowe zdecydowanie zwiększone. Gdy masz przejściowe kłopoty finansowe, to raty balonowe są bardzo wygodnym rozwiązaniem,
 5. sprzedaż zabezpieczeń kredytu – często klienci banków razem z kredytem kupują różnego rodzaju zabezpieczenia, np. ubezpieczenie. W niektórych przypadkach, istnieje możliwość ich sprzedaży, co może pomóc w terminowej spłacie zobowiązań. Jednak dokładnie przemyśl ten wybór, bo sprzedaż zabezpieczeń może wiązać się z różnymi negatywnymi konsekwencjami,
 6. przeniesienie zobowiązania do innego banku – nieoczywistym rozwiązaniem, dzięki któremu zmienisz warunki spłaty kredytu, jest przeniesienie go do innego banku. Zdarza się często, że konkurencyjny bank udostępnia lepszą ofertę, dzięki której przetrwasz aktualne kłopoty finansowe.

Ile kosztuje restrukturyzacja kredytu?

Ustalenie dokładnych kosztów restrukturyzacji kredytu nie jest łatwe, ze względu na ilość możliwych opcji oraz ofert poszczególnych banków. Warto pamiętać jednak o tym, że dla danej instytucji finansowej restrukturyzacja zadłużenia

wiąże się z poświęceniem dodatkowego czasu, który skądinąd musi zostać wynagrodzony. Dlatego, najczęściej musisz zapłacić za wykonanie aneksu do umowy kredytowej oraz inspekcję bankową. Nie są to bardzo wysokie kwoty – zazwyczaj mieszczą się w okolicach kilkuset złotych.

Mimo wszystko pamiętaj, że wydłużenie spłaty zobowiązania bądź zmiana oprocentowania poszczególnych rat wiąże się ze wzrostem kosztów. Dlatego pomoc w postaci restrukturyzacji kredytu jest tylko chwilowa, bo w swojej finalnej okazałości zwiększa cenę całkowitego zadłużenia.

Restrukturyzacja kredytu hipotecznego

Restrukturyzacja obejmuje także kredyty hipoteczne. Niestety jest ona nieco trudniejsza do zrealizowania niż w przypadku zobowiązań podpisywanych na krótszy czas spłaty. Powód jest oczywisty. Kredyty hipoteczne są brane na kilkanaście lat, jak nie na całe życie, stąd w trakcie jego trwania może dojść do różnych planowanych lub nieplanowanych zmian.

Mogą to być: zmiana pracy na lepszą, narodziny dzieci, kłopoty zdrowotne czy nieoczekiwana utrata dochodów. Każda z tego rodzaju niespodzianek znacząco wpływa na sytuację finansową – i tym samym na potrzebę zmiany warunków kredytowych.

Restrukturyzacja kredytu na hipotekę zwykle polega na wydłużeniu okresu spłaty, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie poszczególnych rat. Często opiera się także na zmianie banku, który godzi się na korzystniejsze warunki dalszego kredytowania.

Koszty takiego przedsięwzięcia są droższe niż np. restrukturyzacja zwykłego kredytu gotówkowego. Banki zazwyczaj wymagają profesjonalnej wyceny nieruchomości u rzeczoznawcy, której wartość w międzyczasie mogła ulec zmianie.

Pamiętaj o tym, że kłopoty ze spłatą zobowiązań nie muszą oznaczać wieloletniego zadłużenia i problemów z komornikiem. Szybki kontakt z bankiem i przesłanie mu wniosku o restrukturyzację zadłużenia, mogą uratować Cię nawet w najtrudniejszej sytuacji finansowej.

Źródła:

1. https://www.lexlege.pl/prawo-bankowe/art-75c

3.7/5 - (8 votes)