Niezależnie od tego, czy zdecydowałeś się zaciągnąć kredyt gotówkowy, czy hipoteczny, musisz liczyć się z tym, że swoje zobowiązanie będziesz spłacać jeszcze przez kilka najbliższych lat.

Co jednak zrobić wówczas, gdy Twoja sytuacja finansowa nagle się pogorszyła?

Jeśli obawiasz się, że niebawem możesz mieć trudności z terminowym uiszczeniem kolejnej raty, jak najszybciej zapoznaj się z takim pojęciem, jak prolongata kredytu.

W Polsce zawarcie umowy o prolongatę kredytu możliwe jest w każdym banku. Podkreślmy jednak, że instytucje finansowe różnią się pomiędzy sobą tym, jakie opłaty za to naliczą. W zależności od banku różny jest także czas, na jaki możemy „przesunąć” spłatę.

Prolongata kredytu pozwala nam zachować dobre stosunki z bankiem, uniknąć opóźnień w płatnościach i wpisu do bazy dłużników. Umożliwia zachowanie finansowej wiarygodności, a w skrajnych przypadkach – uniknięcie egzekucji komorniczej.

To, czy warto z niej skorzystać, zależy od banku, w którym chcemy wnioskować o prolongatę, od przyczyny naszych finansowych kłopotów i od tego, w jakim czasie planujemy się z nimi uporać.

Prolongata – co to jest?

Prolongata kredytu to nic innego jak odroczenie terminu spłaty zobowiązania. Wspomniane odroczenie może dotyczyć albo całej raty, albo jej kapitałowej części. W praktyce oznacza to, że jeśli bank wyrazi zgodę na prolongatę kredytu, to Ty jako kredytobiorca albo w ogóle nie będziesz musiał zapłacić kolejnej raty, albo będziesz zobligowany do pokrycia jedynie odsetek.

Oczywiście nie oznacza to, że instytucja finansowa „zapomni” o Twoim zobowiązaniu. Ratę, której płatność została Ci teraz „podarowana” i tak będziesz musiał przelać na konto kredytodawcy. Jedyna różnica polega na tym, że korzystając z prolongaty kredytu, możesz zrobić to w późniejszym terminie.

Prolongata kredytu pozwala obniżyć wysokość miesięcznej raty, lecz jednocześnie wydłuża całkowity okres kredytowania. To zaś oznacza, że za nasz kredyt przyjdzie nam zapłacić więcej, niż początkowo planowaliśmy.

Jak działa prolongata kredytu?

Z praktycznego punktu widzenia prolongata kredytu, to nic innego jak podpisane z bankiem porozumienie. Na mocy zawartej umowy jako kredytobiorca masz prawo uiścić kolejną ratę (lub jej część) w późniejszym terminie niż ten ujęty w harmonogramie spłaty.

Co oczywiste, nie jest to „darmowa uprzejmość” ze strony banku. Instytucja finansowa, jeśli złożysz wniosek o prolongatę kredytu, pobierze opłatę za samo jego rozpatrzenie. Ta może być stała lub stanowić jakąś część kwoty, która pozostała Ci jeszcze do spłaty.

W tym drugim przypadku dobrze zastanów się nad tym, czy prolongata kredytu Ci się opłaci. Tym bardziej że bank może nie zgodzić się na prolongatę kredytu, a za to, że przeanalizuje Twój wniosek i tak będziesz musiał zapłacić.

Chcesz skorzystać z takiego rozwiązania jak prolongata kredytu? Weź pod uwagę również to, że na to aż Twój wniosek zostanie rozpatrzony (i to niekoniecznie po Twojej myśli), będziesz musiał poczekać. W zależności od konkretnego banku instytucja finansowa może potrzebować na to od 2 do 3 tygodni do nawet miesiąca.

Pamiętaj, że odroczenie terminu płatności nie następuje automatycznie, gdy tylko o to zawnioskujesz. W czasie, gdy bank będzie analizował Twój wniosek, Ty i tak masz obowiązek uiścić kolejną ratę zgodnie z harmonogramem.

Tym samym, wniosek o prolongatę kredytu, warto złożyć w banku z odpowiednim wyprzedzeniem. Najlepiej zrobić to niezwłocznie, gdy tylko uświadomimy sobie, że możemy nie być w stanie opłacić kolejnej raty.

Złożenie wniosku to jednak dopiero pierwszy krok na drodze ubiegania się o prolongatę kredytu. Jeśli dotąd byliśmy rzetelnymi płatnikami i bank przychyli się do naszej prośby, czeka nas jeszcze uiszczenie opłaty administracyjnej i pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem aneksu do umowy kredytowej.

Dopiero wtedy możemy podpisać aneks do umowy i regulować kolejne raty zgodnie z nowym harmonogramem.

Jak skorzystać z prolongaty kredytu?

Jeśli interesuje nas prolongata kredytu, musimy złożyć w banku wniosek o odroczenie terminu płatności kolejnej raty. Warto w tym miejscu podkreślić, że prolongata kredytu może także oznaczać wydłużenie całkowitego okresu kredytowania. Co oczywiste, fakt, że ubiegamy się o prolongatę kredytu, nie oznacza jeszcze, że bank przychyli się do naszej prośby.

Na to, że prolongata kredytu zostanie im przyznana, mogą liczyć przede wszystkim osoby, które:

 • mają dobrą historię kredytową;
 • są dla banku wiarygodne finansowo;
 • nie mają w momencie składania wniosku o prolongatę kredytu zbyt wielu aktywnych zobowiązań;
 • terminowo spłacały dotąd swoje zobowiązanie;
 • nie figurują w żadnej z baz dłużników;
 • przedstawiły wiarygodny powód, dla którego ubiegają się o odroczenie terminu płatności;
 • mają „za sobą” już kilka spłaconych rat;
 • prawidłowo wypełniły wniosek o prolongatę kredytu;
 • rzetelnie i zgodnie z prawdą przedstawiły swoją sytuację materialną;
 • są w stanie udokumentować to, że zmagają się z kłopotami finansowymi lub że ich stan zdrowia uległ pogorszeniu.

Prolongata kredytu budzi zainteresowanie kredytobiorców wówczas, gdy ci zmagają się z trudnościami finansowymi. Ich przyczyną może być utrata pracy, pogorszenie się stanu zdrowia, zmniejszenie wynagrodzenia itd. W każdym z tym przypadków warto zastanowić się nad tym, czy prolongata kredytu nie przełoży się na mniejsze obciążenie domowego budżetu i nie sprawi, że szybciej finansowo staniemy na nogi.

Co do zasady o prolongatę kredytu może ubiegać się każdy, kto zawarł umowę kredytową. Jednak jak już wspomnieliśmy, samo złożenie wniosku nie oznacza jeszcze, że będziemy mogli skorzystać z takiego instrumentu finansowego jak prolongata kredytu.

Jak wygląda wniosek prolongaty kredytu?

Aby ubiegać się o odroczenie terminu płatności, konieczne jest złożenie wniosku o prolongatę kredytu. Taki dokument możemy złożyć w najbliższym oddziale „naszego” banku lub przesłać go do centrali. Co ważne, o prolongatę nie musimy wnioskować dokładnie w tym samym banku, w którym otrzymaliśmy kredyt. Może to być dowolny z jego oddziałów, do którego akurat „mamy po drodze”.

Do złożenia wniosku o prolongatę kredytu będziemy potrzebowali:

 • zaświadczenia o dochodach;
 • dokumentów potwierdzających to, że nasza sytuacja materialna uległa pogorszeniu, co ważne, jeśli sami się do tego przyczyniliśmy, np. biorąc na siebie zbyt wiele zobowiązań finansowych, bank może odmówić nam prolongaty kredytu;
 • umowy kredytowej – to właśnie w niej znajdują się wszystkie najważniejsze informacje;
 • uzasadnienia problemów ze spłatą (np. pogorszenie się stanu zdrowia), niezależnie od tego, co wskażemy jako przyczynę finansowych trudności, to również warto udokumentować;
 • planów dotyczących spłaty zobowiązania i rozwiązania aktualnej sytuacji – chodzi tutaj o podanie realnego terminu, w którym mógłbyś powrócić do spłacania kredytu zgodnie z harmonogramem; dla banku istotne jest także to czy trudności, z którymi teraz się zmagasz, mają przejściowy czy trwały charakter; jeśli instytucja finansowa uzna, że prolongata kredytu nie przełoży się na poprawę Twojej materialnej kondycji, może odmówić Ci wydłużenia terminu spłaty.

O czym jeszcze warto pamiętać, składając wniosek o prolongatę kredytu? Przede wszystkim o tym, by wypełnić go zgodnie z prawdą.

Nie warto tutaj zaniżać swoich dochodów czy powoływać się na pogorszenie się stanu zdrowia, jeśli to nie ono jest przyczyną problemów ze spłatą. Pamiętajmy, że bank wszystko, co zawrzemy we wniosku, bardzo dokładnie sprawdzi. Jeśli skłamaliśmy, składając wniosek, na przychylność instytucji finansowej, nie mamy co liczyć.

5/5 - (1 vote)