zajecie przez komornika wynagrodzenia

Zajęcie komornicze nie jest miłym doświadczeniem i każdy wolałby go uniknąć. Niestety nie zawsze jest to możliwe, dług narasta i pojawia się komornik.

Niezależnie od tego czy masz już nad sobą komornika, czy nie dowiedz się jak wygląda zajęcie komornicze wynagrodzenia.

Co uprawnia komornika do działania?

Podstawową wiedzą o działaniu komorników powinno być to, że nie mogą oni zacząć swojego działania i ściągać długów bez odpowiednich dokumentów. Pierwszym z nich jest wniosek wierzyciela o podjęcie czynności egzekucyjnych przeciwko konkretnemu dłużnikowi. Do wniosku musi zostać dostarczony tytuł wykonawczy, bowiem to on uprawnia do egzekucji.

Tytuł wykonawczy to najczęściej orzeczenie sądowe (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty), choć może być również akt notarialny z nadaną na nim przez sąd klauzulą wykonalności. Tylko taki tytuł uprawnia komornika do podjęcia działań związanych ze ściągnięciem długu od dłużnika wszelkimi dostępnymi mu sposobami.

Bez wniosku wierzyciela z podstawą prawną do egzekucji, komornik nie może podejmować żadnych działań.

Kto interesuje komornika?

Nie jest prawdą, że ściąganie długów przez komornika odbywa się w niezgodny z prawem i przyzwoitością sposób. Komornik w czasie swojego działania ma prawo wejść do mieszkania, nawet w towarzystwie policji, jednak nie zabiera z niego tego co chce i jak chce. Wynika to z faktu, że podczas egzekucji może egzekwować jedynie zgodnie z wnioskiem wierzyciela oraz jego treścią.

Oznacza to, że nie może wyegzekwować niczego więcej ponad to ani prowadzić egzekucji z tych części majątku, które nie były przez wnioskodawcę (wierzyciela) wskazane. Dotyczy to także nieprowadzenia egzekucji w stosunku do osób, które nie zostały wymienione w tytule wykonawczym i wniosku.

Po złożeniu wniosku z tytułem komornik zawiadamia o egzekucji dłużnika. Dłużnik, jeśli odbiera korespondencje nie może powiedzieć, że komornik i jego czynności go zaskoczyły. Pismo od komornika jest zarówno informacją o wszczęciu egzekucji, jak również wyjaśnia na jakiej podstawie, z jakiego tytułu oraz na czyją rzecz, jakich kwot dotyczy.

Kiedy komornik zajmuje wynagrodzenie?

Najwięcej nadziei na spłatę zadłużenia można mieć kiedy dłużnik zarabia i pobiera wynagrodzenie. Wtedy właśnie wypłata będzie tym, na co komornik zwróci uwagę. Jest to możliwe po dowiedzeniu się w jakim miejscu dłużnik jest zadłużony.

Przeczytaj również: Czy komornik może zająć całą wypłatę?

Zdarza się, że wierzyciel podaje takie informacje, lecz nie jest to reguła i często komornik sam stara się dowiedzieć niezbędnych w czasie egzekucji rzeczy. Jest do tego uprawniony, nie robi tego bezprawnie, a o udzielenie informacji zwraca się do licznych instytucji, w tym:

  • Urzędu Skarbowego,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • placówek bankowych.

Sumy, które komornik wyegzekwuje z zajęcia wynagrodzenia są dzielone na wierzycieli (gdy jest ich kilku) lub przekazywane jednemu wierzycielowi po potrąceniu kosztów egzekucyjnych. Pracodawca, który otrzymał wezwanie od komornika nie mam możliwości odmowy.

Oczywiście może współczuć swojemu pracownikowi, jednak próba uniknięcia spełnienia wezwania niesie za sobą konsekwencje. Klauzula nadana na tytule egzekucyjnym i tworząca tym samym tytuł wykonawczy zawiera informacje, że wszystkie placówki, instytucje oraz osoby zainteresowane mają się jej podporządkować.

Gdyby pracodawca tego nie zrobił może zostać na niego nałożona grzywna. Nawet do 2 tysięcy złotych, zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.   Dłużnicy chcący uciec przed komornikiem wpadają na różne pomysły. Jednym z nich jest zmiana pracy, lecz od razu należy zaznaczyć: nie jest to sposób na oczekiwany efekt.

Pracodawca, z którym dłużnik rozwiązuje umowę wystawiając świadectwo pracy powinien zawrzeć w nim informację o zajęciu wynagrodzenia przez komornika. Następny pracodawca niemal automatycznie będzie zobowiązany do nie przekazywania wypłaty dłużnikowi.

Jednocześnie powinien taką informację przekazać nowemu pracodawcy, jeśli wie jaki jest, dołączając wezwanie komornika. Z kolei o zmianie pracodawcy komornika powinien informować dłużnik.

Nowa praca – próba ucieczki przed egzekucją

Przy tym, gdy pracodawca nie jest osobą fizyczną nie zwalnia go to z możliwości grzywny. Będzie jej podlegał albo wspólnik, albo pracownik, który będzie brał odpowiedzialność za podporządkowanie się wezwaniu komornika. Istotne jest również, że to pracodawca samodzielnie ma obliczyć ile z wypłaty przekaże do komornika, ile zostanie dla pracodawcy.

Może to zrobić na podstawie informacji o aktualnej minimalnej pensji w kraju i o kwocie wolnej od zajęcia komorniczego. Gdy komornik wie albo zdobędzie informacji na temat miejsca pracy dłużnika, wówczas może przystąpić do działania, czyli egzekucji. Będzie nią zajęcie pensji pracownika z długiem.

Jak szybko działa komornik – Etapy działań

Pierwszym etapem jest zawiadomienie pracodawcy – zakładu pracy albo podmiotu – w którym pracuje dłużnik lub wykonuje zlecenia na rzecz danego zleceniodawcy. Komornik wysyła do pracodawcy pismo, w którym wzywa go do nie wypłacania dłużnikowi należnej mu kwoty, lecz przekazywał ją od razu na konto komornika sądowego.

Nie dzieje się to za plecami dłużnika, ponieważ on również jest informowany o zajęciu komorniczym. Przy tym ma zakaz odbierania zajętych kwot. Taka sytuacja dotyczy zarówno wypłacania wynagrodzenia w kasie zakładu pracy, jak również przewijania wynagrodzenia na konto. W tym drugim przypadku dłużnik nie może korzystać ze środków wpływających na rachunek bankowy. Dotyczy to zarówno pensji, jak i wszelkich innych wpływów.

Bezpieczna jest jedynie kwota wolna od zajęcia, wynosząca minimalną płacę krajową uzyskiwaną na umowie pracę.

Zajęcie wynagrodzenia

Może poszukiwać również w systemie OGNIVO danych o koncie dłużnika. System ten jest systemem komunikacji pomiędzy bankami oraz innymi instytucjami uprawnionymi do poszukiwania informacji o klientach. 

Czytaj także:

3.8/5 - (6 votes)