Kredyt konsumpcyjny i konsumencki wiele osób traktuje na równi. Jednak mało kto wie, że te dwa pojęcia oznaczają odrębne produkty finansowe. A warto to wiedzieć – w końcu od ich znaczenia zależy sposób spłaty zadłużenia, ale też prawa i obowiązki, które przysługują kredytobiorcy. Sprawdź, czym dokładnie wyróżnia się kredyt konsumencki oraz jakie profity niesie ze sobą ten rodzaj kredytowania!

baner BIK

Kredyt konsumencki – definicja pojęcia

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, z dnia 12.05.2017 roku – kredyt konsumencki to instrument finansowy przydzielany konsumentowi przez bank, wyłącznie na cele prywatne – czyli takie, które nie wiążą się z działalnością gospodarczą bądź zawodową. Może być wykorzystany na sfinansowanie kupna auta bądź zagraniczny wyjazd. Jednocześnie, akt prawny wytłuszcza nie tylko definicję kredytu, ale również szereg wymogów, które powinien spełniać każdy kredyt konsumencki!

Zgodnie z ustawą każdy kredyt konsumencki:

 • Trafi do klienta, które zdolność kredytowa została wnikliwie zbadana – jest to ochrona przed nieuczciwymi kredytodawcami i nadmiernym zadłużaniem,
 • Musi informować klienta o Rzeczywistej Stopie Oprocentowania oraz całkowitej kwocie do spłaty zadłużenia,
 • Umowa powinna jasno wyjaśniać typ udzielanego kredytu – np. umowa pożyczki lub umowa o kredyt odnawialny,
 • Określa sposób spłacania odsetek i rat kredytu oraz okres spłaty zobowiązania
 • Zobowiązany jest zawierać wszelkie dane o dodatkowych kosztach kredytu – np. Ubezpieczenie, prowizja, opłata za rozpatrzenie wniosku czy opłaty notarialne,
 • Nie może przekraczać dwukrotności sumy referencyjnej NBP – maksymalny koszt kredytu to 10 proc.,
 • Musi informować o warunkach wypowiedzenia umowy, a także dochodzenia swoich roszczeń od kredytodawcy, który nie wywiązał się ze swoich zobowiązań

Jeśli któraś z zawartych umów nie spełnia chociażby jednego z wymogów to nie może funkcjonować jako legalnie obowiązujący akt!

Kredytodawca ma określone prawa i obowiązki!

Wejście w życie ustawy o Kredycie konsumenckim spowodowało, że ustalono również górną granicę zaciągnięcia zadłużenia, na maksymalną kwotę 255 550 tys. złotych bądź równowartość tej sumy w walucie zagranicznej. Jednak, by kredyt mógł zostać nazwany konsumenckim musi spełnić szereg innych wymogów mających zagwarantować bezpieczeństwo Konsumentów.

Kredyt konsumencki może zostać zawarty wyłącznie w formie pisemnej – a na rynku bankowym może występować w postaci:

 • Umowy pożyczki,
 • Wniosku o kredyt odnawialny,
 • Umowy kredytu, który jest rozumiany w ramach przepisów prawa bankowego,
 • Oświadczenia o kredyt, w którym kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej – zaś konsument podejmuje się spłaty zadłużenia,
 • Umowy o odroczenie konsumentowi terminu spłaty świadczenia w momencie, gdy zobowiąże się do poniesienia kosztów z tym związanych

Pamiętaj! Zobowiązania, jak np. darmowe chwilówki nie są obarczone oprocentowaniem ani dodatkowymi kosztami. Nie można więc ich nazwać kredytem konsumenckim!

Konsumencka umowa kredytowa – jakie prawa posiada kredytobiorca?

Poza obowiązkami kredytobiorców, co do konieczności dokładnego informowania o swoim produkcie – ustawa wyróżnia także prawa Konsumentów tuż po zawarciu umowy kredytowej. Do najważniejszych z nich należą:

 • Prawo do informacji oraz wyjaśnień, które tyczą się realizacji kredytu konsumenckiego,
 • Możliwość otrzymania bezpłatnego projektu umowy kredytowej, jeśli w oczach banku lub pośrednika kredytowego spełniasz warunki kredytu,
 • Prawo do uzyskania w każdym czasie, harmonogramu spłaty zadłużenia,
 • Opcję spłaty kredytu w całości lub w części, przed terminem wskazanym w umowie – w niektórych sytuacjach, kredytodawca może naliczyć prowizję, ale nie większą niż 1 proc. kredytu,
 • Prawo do odstąpienia od umowy bez podania konkretnej przyczyny, w okresie 14 dni od jej zawarcia – klient musi złożyć specjalne oświadczenie odstąpienia od umowy. Nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, za wyjątkiem opłat notarialnych oraz odsetek naliczonych od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty.
kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny

Często się zdarza, że wiele osób nieświadomie myli kredyt konsumencki z kredytem konsumpcyjnym. A różnica między nimi jest znacząca. Otóż – kredyt konsumencki odnosi się do osoby, która zaciąga kredyt – a więc konsumenta. Natomiast, kredyt konsumpcyjny do przeznaczenia pożyczonych pieniędzy – czyli konsumpcji. W tym przypadku nie musisz tłumaczyć się bankowi, na co spożytkujesz pożyczone pieniądze. Jednak, gdy zaciągniesz kredyt na konkretny “cel” – jak kupno auta, remont mieszkania to jest tu już mowa o kredycie konsumenckim.

Dodatkowo, kredyt konsumpcyjny nie jest definiowany prawnie i nie wiąże się w żaden sposób z ustawą o kredycie konsumenckim! Jest raczej kategorią produktową – a więc swego rodzaju pożyczką dla każdego, której warunki spłaty określane są indywidualnie przez instytucje finansowe.

5/5 - (1 vote)