kormonik a odblokowanie konta

Zajęcie konta bankowego przez komornika to mało przyjemna sprawa, jednak jeśli jesteś dłużnikiem musisz się z tym liczyć. Wbrew niektórym opiniom komornik nie zjawia się od razu w domu zabierając wszystko, co jest pod ręką.

Egzekucja komornicza rozpoczyna się zazwyczaj od zajęcia konta bankowego, ponieważ to na nie wpływają wszelkie dochody.

Zajęcie konta bankowego

Gdy dochodzi do rozwoju zadłużenia, poprzez niespłacanie zaciągniętych zobowiązań, np. rat kredytów, wierzyciel ma prawo rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Jednym z pierwszych działań komornika, poza poinformowaniem dłużnika, że toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne jest zajęcie kona bankowego.

Obecnie jego posiadanie jest praktycznie powszechne i na nie wpływają wszelkie środki finansowe. To oznacza, że z niego najłatwiej jest ściągać zadłużenie. W związku z tym komornik zajmuje rachunek bankowy, aby jak najszybciej uzyskać spłatę zadłużenia na rzecz wierzyciela.

Poza zablokowaniem konta ma on prawo również do zajęcia i sprzedania ruchomości oraz nieruchomości dłużnika, zajęcia pensji, emerytury, renty, wpłat z innych tytułów, zajęcia wierzytelności oraz innych praw majątkowych dłużnika.

Wśród tego wszystkiego zajęcie konta bankowego i tym samym jego zablokowanie to metoda najczęściej spotykana. Oczywiście ma to podstawy prawne w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (dział Egzekucja z rachunków bankowych).

Zablokowanie konta oraz pozostałe działania podjęte przez komornika mogą zacząć się w chwili, kiedy otrzyma on wniosek wierzyciela przeciwko dłużnikowi oraz tytuł wykonawczy. Pod nazwą „tytuł wykonawczy” kryje się orzeczenie sądowe opatrzone klauzulą wykonalności.

Jak komornik zbiera informacje o rachunku bankowym?

Dłużnicy bywają nie raz zaskoczeni, że komornik wkroczył z egzekucją komorniczą na ich rachunek. Głównym pytaniem jest: skąd wiedział, w którym banku znajduje się konto? Odpowiedź jest prosta: nie musi tego wiedzieć.

Wysyłając zawiadomienie o zajęciu rachunku komornik może podać konkretny rachunek bankowy, lecz nie jest to konieczne. Jeśli nie poda takiej informacji, wówczas obowiązkiem banku będzie zablokowanie każdego konta dłużnika.

Oczywiście tylko do wysokości kwoty wskazanej jako zadłużenie ani komornik, ani bank nie ma prawa zabrać więcej, niż jest to podane w tytule wykonawczym. Przy tym warto podkreślić, że zajęcie nie jest związane tylko z aktualnymi środkami. Takie myślenie bywa czasami przyczyną problemów dłużników.

Blokada konta bankowego dotyczy również przyszłych wpływów na konto, aż do spłacenia zadłużenia. Na koncie może zostać tylko kwota wolna od zajęcia, jeśli sytuacja dłużnika na to pozwala, tj. jeśli posiada umowę o pracę.

Komornik może również postarać się o ustalenie, jaki bank obsługuje dłużnika. Może to zrobić jeśli wierzyciel wskazał numer rachunku osoby zadłużonej, jeśli zada konkretnemu bankowi pytanie na ten temat na podstawie art. 761 k.pc., jeśli zwróci się z zapytaniem do Centralnej Informacji o rachunkach bankowych albo Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Co robi komornik znając konto?

Po uzyskaniu wiadomości o koncie komornik może rozpocząć zajmowanie konta poprzez kontakt z bankiem. Przede wszystkim musi poinformować placówkę bankową, że konto dłużnika ma zostać zablokowane.

W tym celu przesyła do odpowiedniego banku pismo, wezwanie, wyjaśniające z jakiego powodu ma ono zostać zajęte, jakie są ku temu podstawy prawne m.in. tytuł wykonawczy. Bank zobowiązany jest do wykonania polecenia poprzez zablokowanie dostępnych oraz wpływających środków finansowych.

Po zajęciu konta pieniądze, które są powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego (tj. 1575 zł) przelewane są na konto bankowe komornika. Następnie komornik przekazuje je wierzycielowi. Trzeba pamiętać, że dotyczy to wszystkich nadwyżek finansowych jakie znajdą się na koncie dopóki dłużnik nie pozbędzie się długu.

Kiedy zobowiązanie finansowe zostanie spłacone albo egzekucja zostanie umorzona, wówczas konto bankowe powinno zostać odblokowane.

O zajęciu konta bankowego poinformować dłużnika musi komornik, nie bank. Na czynności komornika w sprawie egzekucji przysługuje skarga do sądu, dlatego tak istotne jest prawidłowe zawiadamianie.

Zmiana banku a zadłużenie

Są dłużnicy, którzy próbują wymigać się od spłacenia zadłużenia na różne sposoby. Niektórym z nich wydaje się, że wystarczy zmienić numer rachunku i po sprawie. Nic bardziej mylnego. Jeśli egzekucja komornicza już się rozpoczęła, wówczas będzie trwać aż do spłaty albo do umorzenia postępowania.

Jeżeli dłużnik zmieni bank i założy nowe konto, komornik zostanie o tym poinformowany i pieniądze będą pobierane z niego. Zamiast próbować takich nieskutecznych sposobów, a dokładniej prób oszustwa, lepiej zacząć spłacać długi.

Spłata długu przez dłużnika

Gdy jako dłużnik uważasz, że postępowania komornika są niepoprawne, niezgodne z przepisami lub blokada konta jest błędne, wówczas masz prawo odwoływać się do sądu. Każdemu przysługuje skarga na czynności komornicze.

Jednak jeśli dług jest faktem i wymaga spłacenia, wówczas lepiej nie szukać sposobów jego uniknięcia, lecz szybko spłacić. Im dłużej zwleka się z uiszczeniem zobowiązania, tym większe rosną odsetki oraz dodatkowe opłaty, m.in. egzekucyjne. 

Uiszczenie w krótkim terminie całej sumy może nie być możliwe, dlatego dobrze jest skontaktować się z komornikiem albo z wierzycielem i poprosić o rozłożenie sumy na raty. Szukasz pomocy? Sprawdź pożyczki online bez bik z największą przyznawalnością.

Po całkowitej spłacie zadłużenia konieczne jest pilnowanie – we własnym interesie, aby komornik przesłał pismo do banku w celu odblokowania konta i oddania go ponownie do dyspozycji dotychczasowego dłużnika.

Przeczytaj: Jak doprowadzić do odblokowania konta?

Jest to pismo umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Jeśli takiego pisma nie będzie konto będzie cały czas zablokowane, gdyż bank sam nie podejmie innych czynności ani nie uwierzy na słowo, że dług został spłacony.

2.1/5 - (13 votes)