jak sprawdzic czy mam komornika

Pytanie wydaje się dość zaskakujące, jednak jeśli nie masz już częstego kontaktu z komornikiem, możesz czuć się zagubiony. O tym, czy komornik pojawił się w Twoim życiu rozpoczynając egzekucję komorniczą, dowiesz się bardzo szybko.

Działania komornika sądowego

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym odpowiedzialnym za przeprowadzanie egzekucji komorniczych, czyli ściągania długów od osób zadłużonych.

Jest to bardzo rozbudowana dziedzina, gdyż każde zadłużenie jest inne, wynika z różnych zadłużeń, np. kredyty, pożyczki w firmach pożyczkowych czy nie spłacone rachunki.

Poza tą wiedzą warto pamiętać, że komornik nie działa z własnych chęci, lecz na wniosek wierzyciela (kim jest wierzyciel?) oraz na podstawie solidnych podstaw w postaci dokumentów sądowych.

Każdy wierzyciel, który chce wyegzekwować dług przy pomocy i udziale komornika musi do wniosku o rozpoczęcie egzekucji dołączyć tytuł wykonawczy. Składa się on z orzeczenia sądowego (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty) z nadaną na niego klauzulą wykonalności. Klauzula ma treść i elementy określone przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Dopiero po posiadaniu kompletu dokumentów komornik może rozpocząć działania zmierzające do egzekucji zadłużenia.

Zawiadomienie przez komornika

Nie ma takiej możliwości, by dłużnik nie był poinformowanym o posiadaniu egzekucji komorniczej, gdyż pierwszym obowiązkiem komornika jest zawiadomienie go. Zawiadomienie wysyłane jest w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Jest to istotne zarówno dla egzekucji, jak i dla późniejszego działania, jak również ewentualnych skarg wniesionych do sądu.

Data odbioru oraz podpis na zwrotnym potwierdzeniu odbioru mają duże znaczenie i oznaczają, że dłużnik jest prawidłowo zawiadomiony o wszczęciu egzekucji. Jeżeli dłużnik nie odebrał przesyłki i była ona dwukrotnie awizowana, a następnie wróciła do kancelarii komorniczej uznaje się ją za prawidłowo doręczoną.

W przesyłce od komornika znajduje się postanowienie o wszczęciu egzekucji. Jeśli w toku wszczętej egzekucji okaże się, że doręczenie odbywało się na nieprawidłowy adres (dłużnik wyprowadził się przed laty), można skorzystać ze środków odwoławczych i zaskarżyć podjęte czynności.

Korespondencja od komornika

W toku egzekucji komorniczej komornik będzie próbował odzyskać pieniądze, których domaga się wierzyciel. Będzie robił to na kilka sposobów z majątku, który aktualnie posiada dłużnik.

Krok po kroku, w zależności od wielkości zadłużenia, będzie zajmował jego poszczególne elementy: rachunek bankowy, świadczenia, wynagrodzenie za pracę.

Pierwszy jest oczywiście rachunek, z którego najłatwiej zabrać określoną sumę, ponieważ w dzisiejszych czasach to na konto spływa większość lub wszystkie środki finansowe. Zajęciu podlega wynagrodzenie lub jego część – jeśli pojawia się kwota wolna od zajęcia – albo w całości, w przypadku umowy zlecenia.

Przeczytaj także: Kiedy komornik musi odblokować konto?

Kwestia zajęcia ewentualnych świadczeń jest uregulowana odpowiednimi przepisami, bo nie wszystkie podlegają zajęciu komorniczemu.

Gdy komornik ma zamiar zająć konto bankowe, wówczas informuje o tym pisemnie zarówno dłużnika, jak i bank oraz pracodawcę. Bank na wezwanie komornika jest zobowiązany zablokować konto, natomiast pracodawca ma obowiązek przekazywać odpowiednią część wypłaty komornikowi.

Jednocześnie już z pierwszego pisma komornika, wszczynającego jego działania, dłużnik dowiaduje się kto jest wierzycielem, ile wynosi aktualny dług oraz jaki jest sposób spłaty.

Rozmowa z wierzycielem

W piśmie od komornika wszystko powinno być dobrze wyjaśnione. Jeśli sąd wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, dłużnik powinien je dostać razem z pouczeniem o zażaleniu.

Przede wszystkim jednak powinna znaleźć się w pismach informacja kto jest wierzycielem oraz jakie są jego dane kontaktowe i kwota zadłużenia. Jest to istotne, ponieważ obecnie funkcjonuje wiele firm zajmujących się skupowaniem długów. Oznacza to, że nazwa wierzyciela na orzeczeniu może być inna od pierwotnego, warto mieć to na uwadze.

Jeżeli ma się wierzyciela oraz świadomość, że przekazał już sprawę komornikowi, warto skontaktować się z wierzycielem w celu uzyskania niezbędnych danych komornika sądowego. To ułatwi późniejszy kontakt z nim.

Informacje z BIK

Po zarejestrowaniu się w BIK, tj. Biurze Informacji Kredytowej można sprawdzić jakich wierzycieli się posiada. Jest to przydatne w ustalaniu komornika. W BIK można znaleźć nie tylko nazwę wierzyciela, lecz także jego dane kontaktowe. Po telefonie do siedziby wierzyciela lub do niego bezpośrednio jeśli jest osoba fizyczną, łatwo uzyskać informacje o komorniku sądowym nadzorującym egzekucję.

Tak samo przydatne mogą okazać się inne rejestry oraz giełdy dłużników. Należą do nich KRD, BIG, ERIF. Można w nich znaleźć dane firm albo osób zajmujących się wyszukiwanym zadłużeniem. Informacje takie uzyskuje się po rejestracji w systemie, bądź we wszystkich systemach i wyszukanie wierzyciela.

Jest to bardzo pomocne, zwłaszcza jeżeli posiada się więcej, niż jedno zadłużenie.

Zbieg egzekucji – co to jest?

Zdarza się, że dłużnik ma nad sobą nie jedną, a więcej egzekucji komorniczych dotyczących tego samego majątku. Jest to tzw. zbieg egzekucji. Zdarza się on wówczas, gdy do jednego majątku dłużnika zostało skierowanych nie jedna, lecz kilka egzekucji komorniczych.

Jest to jednak niezgodne z Kodeksem postępowania cywilnego, ponieważ podkreśla on bardzo wyraźnie, że kilka egzekucji z tego samego składnika majątkowego jest niemożliwe i nie można ich prowadzić. Gdy dojdzie do takiej sytuacji pierwszeństwo w egzekucji będzie miał ten komornik, który jako pierwszy rozpoczął egzekucje z tego majątku lub z jego części.

Potrzebujesz wsparcia, żeby zachować płynność finansową? Sprawdź ranking najlepszych pożyczek bez bik pod tym adresem: https://kredyt-dla-zadluzonych.pl/pozyczki-bez-bik/

1/5 - (2 votes)