oblicz kredyt

Kredyty to dziś codzienność. Bierzemy je na mieszkanie, samochód czy na sfinansowanie podstawowego sprzętu AGD.

Zwyczajnie – dzięki nim możemy zrealizować swoje najskrytsze pragnienia.

Jednak decydując się na nie warto pamiętać, że wybór okresu spłaty ma kluczowy wpływ na wysokość comiesięcznej raty i całkowite koszty ogólne. I wówczas taki kredyt staje się o niebo droższy.

Dlatego, aby nie być zaskoczonym końcowymi rozrachunkami już zawczasu dowiedz się, jaki jest rzeczywisty koszt zaciągnięcia zobowiązania.

Jak obliczyć odsetki od kredytu?

Im niższe oprocentowanie kredytu, tym niższe odsetki. Próżno szukać pojęcia odsetek w terminologii bankowej lub kodeksie cywilnym – choć są realnym produktem, który należy wziąć pod uwagę przy zaciąganiu kredytu.

Najprościej mówiąc odsetki to forma zapłaty, jaką kredytobiorca musi zapłacić za skorzystanie z oferty bankowej lub pożyczkowej.  Pomimo swojej dosłowności zależą od spektrum czynników i tyczą się zarówno pożyczek bankowych, jak i pozabankowych. Przy ich wyliczaniu należy wziąć pod uwagę:

  • Rodzaj kredytu
  • Wysokość pożyczonej kwoty
  • Wysokość stopy procentowej
  • Okres kredytowania

PAMIĘTAJ! Im dłuższy okres spłaty, tym wyższe odsetki!

Jednak, aby uzyskać dobrą orientacją w całkowitych kosztach zadłużenia warto zapoznać się z kilkoma kluczowymi pojęciami. Oto one!

RRSO – bez tego ani rusz!

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa określa całkowity koszt zaciągniętego zobowiązania – tuż na podstawie wyliczenia wysokości comiesięcznych rat. Każdy pożyczkodawca czy bank ma obowiązek udostępnić ten parametr przyszłemu kredytobiorcy, przed wcześniejszym zawarciem umowy! 

Tak więc RRSO to najprostszy sposób na porównanie poszczególnych propozycji kredytowych. Uwzględnia on więc nie tylko prowizję, oprocentowanie, ale i koszty usług dodatkowych.

Nominalna stopa procentowa – to nie cały koszt zobowiązania!

Najczęściej oprocentowanie nominalne prezentowane jest w ofertach bankowych jako kuszące i niezwykle atrakcyjne. Jednak nie daj się zwieść pozorom! Jest to płatność, w której skład wchodzą: czysta stopa procentowa, koszt ryzyka inwestycyjnego, jak również potencjalna stopa inflacji.

W rzeczywistości więc jest to koszt ponoszony przez klienta, a zarazem wynagrodzenie, jakie bank otrzymuje za pożyczenie pieniędzy. Nie uwzględnia natomiast innych dodatkowych opłat kredytu, jak prowizji czy marży bankowej!

jak obliczyc koszty kredytu

Znajomość powyższych pojęć to pierwszy krok do zrozumienia, w jaki sposób obliczyć faktyczną ratę kredytu.

Musisz mieć świadomość tego, że ponosisz nie tylko koszty związane z oprocentowaniem, ale również z prowizją, opłatą przygotowawczą, administracyjną czy dodatkowym ubezpieczeniem.

Odsetki kapitałowe a karne – czym są?

  • Odsetki kapitałowe – zgodnie z art. 359 kodeksu cywilnego, naliczane są w trakcie korzystania z określonej sumy pieniędzy. Obecnie wynoszą 4,5% od kapitału, a ich maksymalna wysokość nie może przekroczyć 9 proc. Niestety często się zdarza, że dłużnik nie reguluje swojego zobowiązania i w takim przypadku firmy pożyczające mogą domagać się odsetek za opóźnienie! Jest to ich swoiste zabezpieczenie przed niewypłacalnym klientem,
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie zobowiązania – ich celem jest zdyscyplinowanie dłużnika do spłaty pożyczonych pieniędzy. Jednakowo są sankcją za brak dokonania wpłaty w ustalonym terminie. Jeśli więc podpisana umowa nie nanosi ustaleń, co do wysokości odsetek karnych to wykorzystuje się przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi, odsetki karne stanowią sumę wartości stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 pkt. procentowych. Obecnie, wysokość stopy referencyjnej utrzymuje się na poziomie – 1,0% – więc odsetki za opóźnienie będą wynosić 6,5%.
odsetki od kredytu

Dlatego pamiętaj, że każdy bank lub inna instytucja finansowa zawsze będą się domagać spłaty całkowitego zadłużenia. Zwyczajnie – odsetki stanowią dla nich dodatkowe źródło zysku.

W Kodeksie Cywilnym pojawia się nawet przepis, że pożyczający ma prawo naliczyć dodatkowe odsetki karne, nawet gdy nie poniósł żadnego uszczerbku finansowego, z powodu opóźnienia, a cała sytuacja nie jest wynikiem zamierzonego działania klienta.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości nie mogą one przekroczyć 13% w wymiarze całego roku.

Czy odsetki ulegają przedawnieniu?

W chwili powstania odsetki stają się składnikiem niezależnym od długu głównego. Posiadają one charakter okresowy i zgodnie z przepisami ulegają przedawnieniu po trzech latach – i tyczy się to wszystkich rodzajów odsetek!

Za wyjątkiem sytuacji, gdy wierzyciel otrzyma prawomocne orzeczenie sądowe o spłaceniu odsetek. Wtedy, ich termin upływa dopiero po sześciu latach!

Czytaj także: Kiedy przedawnia się dług?

Obliczanie odsetek od kredytu

W tym przypadku do dyspozycji posiadamy szereg kalkulatorów kredytowych, które pozwolą na wyliczenie wysokości potencjalnej raty.

Jednak do tego będziesz potrzebował następujących danych:

  • Kwoty kredytu
  • Oprocentowania w skali roku – czyli stopy procentowej uwzględnionej wraz z marżą banku
  • Okresu kredytowania
odsetki karne od kredytu

Po wyliczeniu pokażą nie tylko wartość całkowitego długu, ale też to, jak będzie zmieniała się rata malejąca czy stosunek raty kapitałowej do odsetkowej, przy wyborze raty równej.

Możesz również udać się do oddziału kredytowo-pożyczkowego i poprosić o prawdopodobną symulację całkowitych kosztów kredytu.

W ostateczności istnieje też opcja samodzielnego wyliczenia wysokości rat – jednak jest to sprawa niezwykle skomplikowana i warto ją oddać w ręce specjalistów.

Decyzję o kredycie podejmuj świadomie!

Jak wynika z przedstawionych przez nas informacji – każdy, kto chce zaciągnąć finansowe zobowiązanie musi robić to z głową i z dużą dozą rozwagi! Bo musisz wiedzieć, że biorąc kredyt bądź pożyczkę jesteś zmuszony spłacić co do złotówki, nie tylko pożyczone pieniądze, ale zawarte w umowie odsetki.

Zwlekając z tym, popadasz w coraz większe tarapaty, bo odsetki karne nie znają litości i zazwyczaj potrafią rosnąć w zatrważającym tempie. Dlatego luźne podejście do przepisów zawartych w umowie może doprowadzić do finansowej katastrofy – szczególnie, gdy posiadasz do spłacenia jeszcze inne zobowiązania.

Przeczytaj również nasz poradnik, jak: Jak wyjść ze spirali zadłużenia?, dzięki któremu wyjście na prostą może okazać się łatwiejsze.

Sprawdź też: Kalkulator odsetek za opóźnienie

3.4/5 - (5 votes)