Po pożyczkę do banku udajemy się zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy nie możemy liczyć na pomoc finansową ze strony kogoś bliskiego. Druga opcja jest dla wielu osób znacznie korzystniejsza, gdyż nie trzeba przejmować się odsetkami, marżą ani też małym opóźnieniem w spłacie zobowiązania.

Oczywiście z pożyczaniem pieniędzy w rodzinie bywa różnie. Warto zatem dobrze przemyśleć swoją decyzję i dowiedzieć się, jak wygląda w praktyce pożyczanie pieniędzy w gronie najbliższej rodziny. Czy konieczne jest spisanie umowy bądź też zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego?

 

Pożyczanie pieniędzy najbliższym a prawo

Przed zdecydowaniem się na pożyczenie pieniędzy od kogoś z rodziny typu małżonek, dziecko, rodzice czy dziadkowe, warto wiedzieć, że zwykle nie trzeba nigdzie zgłaszać tego faktu. Warunkiem jest to, aby pożyczona kwota od jednej osoby w ciągu pięciu lat nie przekraczała 9637 złotych.

Nie oznacza to jednak, że nie można pożyczyć od rodziny większych sum. Ponadto takie pożyczki nie muszą być opodatkowane pod warunkiem, że zostaną udokumentowane i zgłoszone w urzędzie skarbowym. Nie jest zatem koniecznością zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% i to niezależnie od kwoty pożyczki.

Trzeba jednak złożyć deklarację PCC-3 w urzędzie skarbowym w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udokumentować otrzymanie przez pożyczkobiorcę pieniędzy na jego rachunek bankowy czy też przekazem pocztowym. Warto tutaj od razu zaznaczyć, że opcja ta nie jest dostępna w przypadku pożyczania pieniędzy między teściami, zięciem i synową.

Istotną kwestią podczas przygotowywania przelewu czy też przekazu pocztowego jest to, aby w tytule (w rubryce czy na blankiecie) znalazło się słowo pożyczka. Wówczas urząd skarbowy potraktuje owy dokument jako dowód dokonania rodzinnej pożyczki. Na złożenie owej deklaracji do urzędu skarbowego pożyczkobiorca ma czternaście dni od dnia dokonania czynności.

Dokonanie przelewu czy też zawarcie pisemnej umowy pożyczkowej. Jeszcze jedną ważną kwestią jest to, że jeśli urząd skarbowy ustali dokonanie czynności w postaci udzielonej pożyczki o wartości powyżej 9637 zł w ciągu pięciu lat, która nie została zgłoszona, może zażądać zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości nie 2%, ale aż 20%.

Jeśli chodzi zaś o dalszych krewnych i znajomych, to można pożyczyć do 5000 złotych od jednej osoby i 25000 złotych łączenie od różnych osób w ciągu trzech lat. Wówczas pożyczka zwolniona jest od podatku.

Pożyczka od rodziny – na co uważać?

Pożyczka prywatna może zostać tak naprawdę zawarta w każdej firmie i mieć postać umowy dżentelmeńskiej czy też nawet ustnej. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie jednak spisanie umowy na piśmie, chociażby dla celów dowodowych. Nigdy bowiem nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Może zdarzyć się tak, że pojawią się problemy ze spłatą pożyczki, które wyjdą poza sferę finansów i zamienią się w rodzinne kłopoty.

Podczas spisywania prywatnej umowy należy dokładnie określić strony postępowania, czyli wskazać dane osobowe zarówno pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy. W umowie powinny znaleźć się także informacje dotyczące kwoty pożyczki i terminu jej zwrotu. W zależności od decyzji obu stron może to być dokładnie wskazana data czy też określona liczba dni/tygodni/miesięcy. Zaleca się również określić i zapisać w umowie sposób, w jaki ma zostać zwrócona pożyczona kwota. Może ona być zwrócona w całości jednorazowo czy też rozłożona na kilka rat – równych, malejących lub rosnących.

Z pożyczaniem pieniędzy bliskim osobom jest tak, że czasami nie można wręcz odmówić im pomocy finansowej, ale należy zachować umiar. Trzeba ocenić możliwości finansowe takiej osoby i pożyczyć jej tyle, ile rzeczywiście będzie w stanie zwrócić. Nie chodzi tutaj tylko o bezpieczeństwo finansowe pożyczkodawcy, ale również o to, aby wspólna przyjaźń nie ucierpiała na skutek takiej transakcji. W przypadku niewielkich kwot do 500 złotych wystarczające może być samo słowo, czyli umowa ustna.

Jednak przy wyższych kwotach wręcz powinno się spisać umowę albo przynajmniej wziąć pokwitowanie. Podczas spisywania umowy pożyczki warto także wpisać stopień pokrewieństwa, który łączy pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą. Nie można oczywiście zapomnieć podpisaniu umów. Nie ma jednak potrzeby udawania się z nimi do notariusza w celu poświadczenia ich.

Co może zatem zawierać przykładowa umowa pożyczki rodzinnej?

Podczas spisywania umowy pożyczki z członkiem rodziny, należy zapisać: datę jej zawarcia, imiona i nazwiska, numery dowodów osobistych, adresy i PESEL pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy. Następnie należy wpisać kwotę (także słownie), wysokość pożyczki i na jaki okres zostaje pożyczona (na okres od dnia do dnia).

Należy także zaznaczyć, że pożyczka nie jest oprocentowana i zostanie przekazana przelewem bankowym na konto pożyczkobiorcy. Strony także mogą oświadczyć, że termin spłaty pożyczki może ulec zmianie za pisemną zgodą obu stron. W przypadku opóźnienia w zwrocie pożyczki pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek w ustalonej przez obie strony wysokości w postaci x% dziennie.

Należy także zaznaczyć, że podatek od czynności cywilnoprawnych zostanie opłacony przez pożyczkobiorcę. Warto również wpisać, że umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i każda ze stron otrzymała po jednym z nich. Na koniec pożyczkobiorca i pożyczkodawca powinni złożyć podpisy potwierdzające zapoznanie się z treścią i zasadami spisanej umowy.

Czy jest możliwe odstąpienie od umowy pożyczki prywatnej?

Zasada jest taka, że pożyczkodawca zobowiązany jest do wypłacenia ustalonej w umowie kwoty, ale możliwe jest uchylenie się od tego obowiązku w przypadku odstąpienia od umowy. Jest to możliwie w sytuacji, kiedy to pożyczkodawca może uzasadnić swoją decyzję wątpliwym zwrotem pożyczki na skutek złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy.

Nie jest to jednak możliwe, jeśli pożyczkodawca był już wcześniej świadomy złej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy/bezproblemowo mógł się tego dowiedzieć. Często na ten wybór decyduje się osoba, ponieważ nie udało jej się uzyskać pożyczki z komornikiem.  Można zatem odstąpić od zrealizowania umowy pożyczki, ale zły stan majątkowy pożyczkobiorcy musi mieć miejsce w momencie odmowy przekazania pieniędzy drugiej stronie.

Czytaj także:

Pożyczka z gwarantem – na czym polega?

5/5 - (1 vote)