kredyt a pozyczka

Czy “duża pożyczka” to kredyt, a “mały kredyt” to pożyczka? Pomimo, że wiele osób używa terminów “pożyczka” i “kredyt” zamiennie to pojęcia te znaczeniowo blisko ze sobą związane, z prawnego i formalnego punktu widzenia oznaczają dwa różne produkty finansowe. Czym dokładnie się różnią, a co sprawia, że są niemal identyczne?

Dzień Dobry kredyt! – definicja pojęcia

Najważniejszą różnicą między kredytem, a pożyczką jest fakt, że kredyt oferowany jest wyłącznie przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Żadna inna instytucja finansowa nie ma prawa go udzielać! Dokładnie reguluje to Ustawa bankowa. Dlatego, jeśli decydujesz się na taką formę zobowiązania to pamiętaj, że w umowie kredytowej zawsze musi znaleźć się informacja, na co zostaną przeznaczone pożyczone środki.

pozyczka a kredyt roznice

Zgodnie z Ustawą bankową – osoba, która podpisała umowę kredytową zobowiązana jest również do pisemnego określenia w jej treści, terminu zwrotu kredytowanej kwoty, naliczonych odsetek oraz sztywnego trzymania się harmonogramu spłacanych rat. W każdym innym przypadku, jak ustna obietnica spłaty długu jest zwyczajnie nieważna!

Co jeszcze musisz wiedzieć o kredycie?

 • Udzielenie kredytu zawsze kosztuje – w jego koszty wliczane są różne elementy. Jak: prowizja, marża bankowa, odsetki, a także oprocentowanie oraz inne opłaty dodatkowe, np. opłata notarialna czy opłata za rozpatrzenie wniosku,
 • Po pozytywnym przejściu weryfikacji, bank przelewa środki pieniężne zawsze w postaci przelewu bankowego, a nigdy w formie gotówkowej!
 • Środki pożyczone od banku nie stają się własnością kredytobiorcy – lecz mają charakter obligatoryjny. Banki udzielając wsparcia nie przeznaczają na to własnych środków! Zarządzają głównie kwotami zdeponowanymi przez swoich kredytobiorców,
 • Umowa kredytowa jest umową celową – co oznacza, że finanse pożyczone od banku muszą zostać przekazane na konkretny cel, pisemnie udokumentowany. Może to być, np. budowa domu, remont mieszkania, kupno działki czy skompletowanie wyprawki szkolnej. Kredytodawca ma prawo również kontrolować, w jaki sposób został spożytkowany kredyt! I jeśli zadeklarowana kwota została przeznaczona na inny cel, może zażądać jego zwrotu w całości i to w trybie natychmiastowym!
 • Prawie każdy kredyt podlega zabezpieczeniu – w praktyce, najczęściej wykorzystywana jest hipoteka, ale również weksle, gwarancja bankowa lub akredytywa. W ten sposób kredytodawca stara się zabezpieczyć na wiele sposobów, przed ewentualnym niewywiązaniem się płatnika z umowy,
 • Proces otrzymania kredytu jest czasochłonny – wiąże się bowiem z dokładną weryfikacją klienta, który sprawdzany jest pod kątem zadłużenia. Czytaj także: Jak sprawdzić zadłużenie osoby prywatnej? Banki bardzo często proszą też o przedstawienie zaświadczeń o dochodach, zatrudnieniu i zarobkach,
 • Nie każdy produkt finansowy znajdujący się w ofercie banku można nazwać kredytem! – jest tak, m.in. w przypadku kredytu odnawialnego, który nie spełnia wszystkich kryteriów kredytowych, jak: wysokość comiesięcznych rat czy spłata zadłużenia w określonym terminie.
pozyczka pozabankowa

Pożyczka – produkt oferowany nie tylko przez banki…

Wiele osób stroni od zaciągania kredytów, które traktuje jako wiążące zobowiązanie i swoje zainteresowanie przenosi na łatwo dostępne pożyczki dla zadłużonych. Tylko czy aby nie jest to skok z deszczu pod rynnę? W odróżnieniu od kredytu, pożyczka jest pojęciem znacznie bardziej rozbudowanym, które określają przepisy Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że zobowiązanie równie dobrze może udzielić bank, ale także firma pożyczkowa czy też osoba fizyczna. I nie ma tu najmniejszego znaczenia czy podmiot fizyczny podpisuje umowę jako osoba prywatna czy jako właściciel prowadzonej przez siebie spółki. Zgodnie z art. 720: dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

pozyczka pozabankowa a kredyt

Zatem przedmiotem pożyczki mogą być nie tylko pieniądze, ale i rzeczy. Ważne jest tylko, by przyporządkować je do odpowiedniej grupy, np. benzyna lub węgiel. Z kolei przedmiotem pożyczki nie może być przedmiot, który posiada specyficzne cechy przypisane wyłącznie do niego. Może to być samochód o określonym numerze rejestracyjnym.

Co jeszcze musisz wiedzieć o pożyczce?

 • Pożyczki poniżej 1 tys. zł nie muszą być określone na podstawie umowy pisemnej – równie dobrze zasady można przekazać w formie ustnej!
 • Umowa pożyczkowa nie jest umową celową – podczas procedury wnioskowania o dodatkowe środki, nie musisz udzielać żadnych informacji na temat tego, na co chcesz przekazać pożyczone pieniądze. A co za tym idzie – pożyczkodawca nie ma prawa kontrolować wydawanych pieniędzy,
 • Zawierając umowę pożyczki nie ma obowiązku wyznaczenia terminu jej zwrotu czy ceny za jej udzielenie – to od postanowienia stron zależy, czy zobowiązanie będzie przekazane odpłatnie lub bezpłatnie,
 • Nie regulują jej żadne przepisy,
 • Posiada różne formy zabezpieczenia – może to być poręczenie, weksel, zastaw, dobrowolne poddanie się egzekucji lub zastaw rejestrowy,
 • Po pozytywnym przejściu weryfikacji, pożyczkodawca może przekazać środki pieniężne na 3 sposoby: przelewem bankowym, w gotówce lub czekiem,
 • Pieniądze otrzymane na mocy umowy pożyczkowej stają się własnością kredytobiorcy – pożyczkodawca zawsze musi być właścicielem kwoty, którą uzyska!
 • Są łatwiej dostępne dla przeciętnego Kowalskiego niż kredyty bankowe – przy wnioskowaniu, procedura weryfikacyjna uproszczona jest do minimum. Zazwyczaj nie ma obowiązku dostarczania żadnych dokumentów oraz zaświadczeń. Dlatego czas akceptacji wniosku i przelania pieniędzy jest krótki i może wynosić nawet do kilkunastu minut,
 • Pożyczkodawcy nie wymagają formy poręczeń – owszem, zdarzają się firmy pożyczkowe, które żądają zastawu, np. w postaci samochodu czy nieruchomości. Lecz takie działania prowadzą głównie niewiarygodne instytucje, które pożyczają pieniądze osobą zadłużonym! Czytaj także: Jak wyjść z długów bankowych?

Co lepiej wziąć – kredyt czy pożyczkę?

Jak zatem widać pojęcia kredytu i pożyczki odnoszą się do zupełnie odmiennych produktów finansowych. Jedyne co ich łączy to przepisy ustawy antylichwiarskiej. Zastrzega ona, że roczne oprocentowanie pożyczanych zobowiązań nie może przekroczyć 4-krotności stopy lombardowej NBP – czyli 6%. Dlatego ich wybór jest tylko pozornie prosty… Nietrudno jednak zauważyć, że nawet drobne zobowiązanie może okazać się ciężarem, które będzie uwierać na każdym kroku. Dlatego decyzję o pożyczeniu jakichkolwiek pieniędzy warto zawczasu przemyśleć, by uniknąć popadnięcia w “spiralę zadłużenia”! I nade wszystko zacznij rozróżniać pożyczkę od kredytu, bo te dwa pojęcia wcale nie są identyczne!