Kredyty bez baz

Otrzymanie kredytu bez weryfikacji w bazie kredytobiorców nie jest możliwe. Skąd więc pomysł na napisanie tego artykułu? Otóż stąd, że zasada ta wcale nie dotyczy pożyczek pozabankowych, których w ofertach tychże podmiotów jest coraz więcej. Zastanówmy się więc, kiedy warto a kiedy nie warto zaciągać taką formę zobowiązania finansowego.

Po co nam bazy dłużników?

W przypadku kredytów bankowych, zaciąganie informacji na temat konkretnego dłużnika jest normą. Banki, ze względu na trudności w odzyskaniu swoich aktywów, bardzo drobiazgowo monitorują swoich potencjalnych Klientów, zwłaszcza pod kątem wysokości i formy otrzymywanych świadczeń pieniężnych.

Zasada ta w pewnym stopniu dotyczy również firm pożyczkowych, które – w myśl ustawy – nie mają obowiązku odnosić się do wspomnianych danych. W praktyce jednak, niezwykle często wybierają one taką formę kontroli zdolności kredytowej, mając świadomość, że odzyskanie pożyczonych środków może być bardzo trudne.

Gdzie tkwi haczyk?

Czy zatem kredyty bez baz (jak powszechnie nazywa się te produkty finansowe) w ogóle istnieją? Tak i – wbrew pozorom – stanowią one istotny odsetek całości produktów finansowych o charakterze pozabankowym.

Dlaczego zatem firmy pożyczkowe rezygnują z tej niezwykle wygodnej formy controllingu danych o pożyczkobiorcach?

Chęć dostosowania oferty do klienta

Odczuwają one potrzebę uelastycznienia się w stosunku do wymagań rynkowych. Klienci coraz częściej oczekują, że wysłany do firmy pożyczkowej wniosek, będzie jak najszybciej rozpatrzony. Dlatego starają się one maksymalnie skrócić czas oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie danego wniosku.

Świadomość ryzyka i korzyści z tego płynących

Mają świadomość podejmowanego ryzyka i wykorzystują je do osiągnięcia własnych korzyści finansowych. Tu warto zwrócić w szczególny sposób uwagę na podmioty, które oferują niezwykle korzystne pożyczki, obarczone jednocześnie wysokim wskaźnikiem RRSO.

Prosty i szybki sposób jako zanęta

Pożyczki bez baz są odpowiedzią na coraz większą liczbę pozabankowych form finansowania. Pożyczkę można zaciągnąć bardzo łatwo, co oczywiście wpływa na spadek konkurencyjności konkretnej oferty. Duże znaczenie ma tu również bardziej skomplikowana sytuacja na rynku kredytów, które nie są już tak łatwo przyznawane, jak jeszcze kilka lat temu.

Poprawa zainteresowania odbiorcy – klienta

Wzrost dochodów społeczeństwa, związany chociażby z ostatnimi regulacjami prawnymi dotyczącymi polityki socjalnej, również ma ogromne znaczenie w kontekście popularności pożyczek. Pomimo wzrostu ich liczby na rynku, można tu zauważyć pewien spadek zainteresowania tymi produktami, co w naturalny sposób wymusza uatrakcyjnienie oferty pożyczkowej o dodatkowe możliwości.

Gdzie warto starać się o kredyty bez baz?

Wybierając swojego przyszłego pożyczkodawcę, warto zwrócić uwagę na kilka najistotniejszych kwestii.

Długoterminowość i lojalność

Najlepszym wierzycielem będzie podmiot, który oferuje korzystniejsze produkty finansowe na podstawie dostępnych programów lojalnościowych. Wybierając takiego oferenta mamy pewność, że kolejne pożyczki zaciągane przez nas u tego samego wierzyciela, będą znacznie tańsze.

Prywatny inwestor? Czemu nie!

Kredyty bez baz (a w zasadzie pożyczki), można uzyskać również u podmiotów prywatnych, które same w sobie nie są firmami pożyczkowymi. Zasady pożyczania przez nich środków są zwykle ujęte w zapisach umowy cywilnoprawnej, co przedkłada się na nieco korzystniejsze warunki, niż u zwykłego pożyczkodawcy.

Kto przyjmie zabezpieczenie?

Jeśli nie potrafimy znaleźć kogoś, kto pożyczy nam pieniądze bez sprawdzania zapisów w bazach pożyczkobiorców, warto poszukać podmiotu, który przyjmie zabezpieczenie finansowe, w postaci zewnętrznych środków trwałych. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne głównie ze względu na fakt, że pożyczkodawcy nie interesuje nasza sytuacja finansowa, lecz wartość posiadanych przez nas aktywów trwałych, w postaci np. nieruchomości.

Gdzie nie zawierać kredytów bez baz?

Pożyczki zawierane bez kontroli zapisów w rejestrach dłużników nie zawsze mogą być wygodnymi metodami finansowania gospodarstwa domowego. Często zdarza się, że stanowią one przykrywkę dla oszustów, chcących wyłudzić nie tylko pieniądze, ale również dane teleadresowe. Kiedy zatem NIE zawierać takiej umowy?

1. Gdy oferta jest zbyt przejrzysta

Z punktu widzenia Klienta, przejrzysta oferta to duży plus przy końcowym wyborze podmiotu, który udzieli nam danej pożyczki. Niestety, również i pod tym względem „kij ma dwa końce”. Tak proste oferty nie służą z reguły zadowoleniu Klientów, lecz nakłonieniu ich do podania własnych danych osobowych, o czym zresztą pisaliśmy w powyższym akapicie.

2. Gdy brak stosownych zabezpieczeń

Nie warto zaciągać pozabankowych pożyczek w firmach, które nie posiadają odpowiednich mechanizmów zabezpieczających transfer danych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście firm, które prowadzą działalność internetową. Dostępne na ich stronach interfejsy nie zawsze są odpowiednio zabezpieczone a procedury nie obejmują np. przelewów weryfikacyjnych.

3. Gdy RRSO jest zbyt wysokie

Na podstawie ostatnich regulacji prawnych, firmy pożyczkowe mają obowiązek podawania RRSO, czyli rzeczywistej, rocznej stopy procentowej. Parametr ten określa łączne koszty zobowiązania finansowego, wraz z dodatkowymi opłatami, ubezpieczeniami i marżami.

Dlaczego jest to aż tak ważne?

Na koniec zadajmy sobie pytanie, dlaczego informacje zawarte w bazach dłużników, są aż tak istotne dla firm pożyczkowych.

  • Po pierwsze dlatego, że informują one wierzyciela o możliwościach finansowych potencjalnego kredytobiorcy. Im są one wyższe, tym bezpieczniej można pożyczyć pieniądze.
  • Po drugie dlatego, że informacje te są również wykorzystywane w procesach statycznych, na użytek konkretnej firmy pożyczkowej.
  • Po trzecie dlatego, że za pomocą tychże danych można nie tylko zweryfikować dłużnika, ale też osobę, która wcześniej nie zaciągała żadnych zobowiązań.

Podsumowując, choć dane pobierane z baz dłużników wciąż są bardzo istotne dla firm pożyczkowych, to są one – kosztem zwiększonego ryzyka inwestycyjnego – pomijane przez wspomniane podmioty. Dzięki temu zyskują one na konkurencyjności, zwłaszcza wobec kredytów bankowych.