Ile moze zabrac komornik z pensji

Kwoty potrąceń z pensji przy zajęciu komorniczym z roku na rok stają się coraz mniejsze. Preferencyjnie – w tej kwestii – traktowane są osoby pracujące na etacie, a także emeryci i renciści. Na kwotę wolną od potrąceń wpływa m.in. wzrost pensji minimalnej, a także zmiany wprowadzone w ustawach o rentach i emeryturach. Ile może zabrać komornik z pensji? Sprawdźmy.

Czym jest kwota wolna od potrąceń?

Jako kwotę wolną od potrąceń przyjmuje się rzeczywistą i określoną przepisami prawa sumę pieniędzy, jaką komornik zobowiązany jest do pozostawienia dłużnikowi. Kwota wolna od potrąceń nie może być regulowana przez komornika względem ilości, czy wysokości zadłużenia. Oznacza to w praktyce, że komornik może wyegzekwować od dłużnika środki na pokrycie długów, jednak nigdy nie będzie to całość jego zarobków. W tym roku wysokość kwoty wolnej od potrąceń wzrosła, proporcjonalnie do podwyżek pensji.

Ile komornik może zabrać?

Komornik może zabrać dłużnikowi maksymalnie 50% sumy jego zarobków lub 60% w przypadku długów alimentacyjnych. Komornik jest zobowiązany do pozostawienia dłużnikowi wynagrodzenia o sumie minimalnej pensji, która na obecny rok wynosi 2100 zł brutto.

Oznacza to, że komornik będzie zobowiązany do pozostawienia dłużnikowi do dyspozycji większej kwoty niż jeszcze przed rokiem.

Potrącenia z rachunku bankowego

Jeśli pensja dłużnika wypłacana jest na rachunek bankowy, komornik może zablokować pieniądze na rachunku i zająć kwotę powyżej ustalonej wolnej od zajęcia komorniczego. W przypadku zajęć z rachunku bankowego kwota wolna od zajęcia wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia.

W roku 2018 minimalna pensja brutto wynosi 2100 zł. 75% z tej kwoty będzie wynosić 1575 zł netto, i tę właśnie sumę komornik musi pozostawić na koncie do dyspozycji dłużnika. Jeśli kwota naszego wynagrodzenia jest wyższa od kwoty minimalnej, to komornik może zabrać z naszego rachunku całą resztę pieniędzy. Nie może jednak pobrać takiej sumy, która uniemożliwiłaby pozostawienie na rachunku określonego przepisami 1575 zł netto.

Dłużników alimentacyjnych nie dotyczy kwota wolna od zajęcia. Komornik może pobrać nawet całą sumę pieniędzy, jaka wpłynie na konto bankowe.

Potrącenia z umowy o pracę

Przepisy dotyczące wysokości wolnej od zajęć komorniczych kwoty nie zmieniły się od ubiegłego roku. W dalszym ciągu komornik może zająć do 50% wynagrodzenia pracownika. Jego pensja nie może być jednak niższa niż 2100 zł brutto (tj. 1530 zł netto). W praktyce oznacza to, że 50% wynagrodzenia może zostać przejęte w przypadku osoby, która na rękę zarabia ponad 3 000 zł.

Zasada ta tyczy się jednak pracowników, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowę na pełen etat. W przypadku tych, którzy pracują jedynie na część etatu, kwota wolna od zajęcia będzie zmniejszać się proporcjonalnie do części etatu.

Nieco mniej klarownie przedstawia się sytuacja osób zatrudnionych w oparciu o bardzo popularną w naszym kraju umowę zlecenie. W ich przypadku komornik ma prawo do zajęcia nawet całej pensji wynagrodzenia. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy pensja z umowy cywilnoprawnej jest jedynym dochodem dłużnika. Nie dzieje się to jednak automatycznie, a osoba zadłużona musi zwrócić się ze stosownym pismem do prowadzącego sprawę komornika. Dzięki temu może on zostać objęty takimi prawami dotyczącymi zajęć, jak w przypadku dłużników pracujących w oparciu o umowę o pracę.

Dłużnicy alimentacyjni mają gorzej

Sytuacja dłużników alimentacyjnych jest nieco trudniejsza. Długi alimentacyjne mają priorytet nad innymi rodzajami zobowiązań finansowych. Komornik może zająć dłużnikowi nawet 60% całości jego wynagrodzenia. Nie obowiązuje go w takiej sytuacji również przeliczanie, ile dłużnikowi pozostanie pieniędzy na życie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której to pensja dłużnika jest bardzo niska. Komornik nie może egzekwować kwoty 612 zł netto – jest on zobowiązany do pozostawienia tej sumy w rękach dłużnika, nawet w przypadku alimentów.

Zajęcia komornicze w przypadku rencistów i emerytów

Zajęcia komornicze nie ominą rencistów i emerytów. Będą oni jednak mogli skorzystać z bardziej preferencyjnych warunków niż zatrudnieni. Kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 75% minimalnej renty lub emerytury. W zeszłym roku minimalna kwota emerytury wzrosła do 1000 zł, co oznacza, że komornik jest zobowiązany do pozostawienia emerytom 750 zł. Minimalna kwota renty wynosi 750 zł, co przekłada się na obowiązek pozostawienia w rękach rencisty 562,50 zł.

Potrącenia obowiązkowe

Kwota wolna od potrąceń jest ochroną wynagrodzenia pracownika przed zajęciami zgodnymi i niezgodnymi z jego wolą. W przypadku wystąpienia potraceń z tytułu zaliczek pracowniczych, kar porządkowych, czy innych, komornik może zabrać dłużnikowi jedynie kwotę, która nie jest niższa niż:

  • minimalne wynagrodzenie – w wysokości netto, czyli po odjęciu wszystkich obowiązkowych składek na ubezpieczenie, a także po uregulowaniu wszystkich zadłużeń alimentacyjnych,
  • 75% minimalnego wynagrodzenia – jeśli mają miejsce potrącenia z tytułu zaliczek pracowniczych,
  • 90% minimalnego wynagrodzenia – jeśli pracownik został objęty karami finansowymi nałożonymi przez pracodawcę.

Dłużnik może dobrowolnie dokonać spłaty obowiązującego go zadłużenia, jednak do kwoty nie niższej niż:

  • minimalne wynagrodzenie,
  • 80% minimalnego wynagrodzenia – w przypadku pracowników pełnoetatowych, którzy uiszczają opłaty na rzecz związków zawodowych, grupowej polisy ubezpieczeniowej, czy pracodawcy.

Zajęcia komornicze w przypadku umowy cywilnoprawnej

Umowa cywilnoprawna nie chroni dłużnika przed jakimikolwiek zajęciami komorniczymi. Tak, jak wspomnieliśmy wcześniej komornik może zająć zatem 100% wysokości wynagrodzenia takiego pracownika. W obecnym roku nie ma w prawie zapisu o wolnej od zajęcia komorniczego kwocie. Komornik ma zatem prawo do egzekwowania 100% wynagrodzenia, jakie wpłynie na konto pracownika.

Istnieją oczywiście odstępstwa od tej reguły, jednak są one zależne od dobrej woli komornika i przedstawienia przez dłużnika odpowiednich dokumentów. Dłużnik musi udowodnić, że w danej firmie pracuje od dłuższego czasu, a jego wpływy od tego samego pracodawcy są regularne. W tym przypadku komornik może zastosować te same prawe dotyczące zajęć komorniczych, jak w przypadku dłużników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

Warto również nadmienić, że zajęcia komornicze dotyczą wszystkich rachunków, jakie ma dłużnik. I kwota zajęć na tych rachunkach nie może być większa niż minimalna suma wolna od egzekucji.