czy windykator moze dzwonic do pracy

Zadłużenie dla nikogo nie jest przyjemne, zwłaszcza jeśli dług jest wysoki. Ściąganie zadłużenia tym bardziej nie przynosi miłych doznań, jednak wiele osób nie ma wyjścia i trzeba się z tym zmierzyć. Warto także wiedzieć, co może windykator i co wchodzi w zakres jego obowiązków.

Kto to jest windykator?

O windykatorach dużo się mówi, powtarza się często plotki i demonizuje, dlatego ważne jest posiadanie rzeczowych informacji na ich temat. Przede wszystkim trzeba wiedzieć kim jest windykator. Jest osobą wynajętą przez wierzyciela, najczęściej z firmy windykacyjnej, pomagają mu odzyskać należności, których dłużnik nie uiszcza. Istotne jest to, że pomoc indykatora to sposób na pozasądowe odzyskanie pieniędzy. Odzyskiwanie w ramach orzeczenia sądowego przeprowadza komornik sądowy. Nie oznacza to, że windykator próbuje odzyskać pieniądze niezgodnie z prawem, gdyż istnieje lista rzeczy, na które w ramach swojej pracy może sobie pozwolić, a na które nie.

Windykatorzy mogą być pracownikami firm windykacyjnych, mieć własną działalność gospodarczą lub pracować w bankach. W bankach często znajdują się specjalne komórki organizacyjne związane z windykacją zadłużenia klientów.

Zadania windykatora

Głównym zadaniem windykatora jest wspomniane już odzyskiwanie długów od osób, które zalegają z uregulowaniem płatności, rat w stosunku do wierzyciela. Może działać w ramach wierzyciela (np. bank) lub na zlecenie osoby prywatnej. W ramach prób odzyskania długu powinien podejmować próby kontaktu z dłużnikiem. Obecnie mogą to być bardzo różnorodne m.in. telefoniczne, poprzez pocztę elektroniczną, wiadomości tekstowe. Podczas kontaktu windykator ma za zadanie ustalić z dłużnikiem termin spłaty całości zadłużenia albo ustalić korzystną formę spłat ratalnych. Ustalając raty, bądź inne sposoby płatności windykator kieruje się przede wszystkim dobrem oraz wygodą wierzyciela. Ustalenia mają być dogodne przede wszystkim dla niego.

Czy windykator może kontaktować się z Tobą w pracy?

Zanim windykator zacznie kontaktować się z dłużnikiem bardziej aktywnie wysyłany jest monit. Monit to nic innego jak wezwanie, ponaglenie do zapłacenia wymaganej kwoty. Zdarza się, że takie pismo wystarczy, aby skłonić dłużnika do zapłaty, lecz nie zawsze. Samo to nie jest przyjemne, jednak zdarza się i trzeba się z tym zmierzyć.

Dopiero po wysłaniu monitu oraz jego nieskuteczności windykacja rozszerza się o kolejne możliwości kontaktu. Jest to kontakt:

  • listowny,
  • telefoniczny,
  • mailowy,
  • sms,
  • osobisty.

Może dojść tym samym do sytuacji, kiedy dłużnik jest w pracy, dzwoni telefon, a po drugiej stronie odzywa się windykator. Budzi to zazwyczaj pytanie, czy takie działanie jest zasadne, czy może kontaktować się w takiej chwili, czy powinien zostawić kontakt na czas prywatny? Przepisy jasno określają, że windykatorzy, a za tym firmy windykacyjne muszą podporządkować się pewnym rygorom. Przede wszystkim o zadłużeniu nie mają prawa informować osób postronnych, także pracodawcy. Oznacza to, że windykator może skontaktować się z dłużnikiem, który aktualnie jest w pracy, lecz nie powinien dzwonić do firmy lub bezpośrednio do przełożonych. Podobnie jest z ewentualnym informowaniem sąsiadów o zadłużeniu, jest niedopuszczalne.

Polecamy również: Czy windykator może dzwonić do rodziny?

Kontakt telefoniczny z windykatorem

Windykator chce odzyskać dług na zlecenie swojego mocodawcy i ma prawnie określone sposoby, aby to robić. Kontakt telefoniczny jest jednym z nich, lecz jest poprawny tylko, jeżeli nie zmienia się w nękanie. Nadmierne wydzwanianie w godzinach pracy, a przede wszystkim o poranku oraz wieczorami, może być potraktowane jako przestępstwo. W takiej sytuacji dłużnik ma prawo zgłosić naruszenie art. 190a Kodeksu karnego, który mówi o uporczywym nękaniu.

Czego nie wolno windykatorowi?

Uporczywe telefony to tylko jedna z rzeczy, których windykator nie może robić. Żeby wiedzieć jak zachować się w kontakcie z pracownikiem firmy windykacyjnej dobrze jest wiedzieć czego jeszcze nie może on robić. Przede wszystkim nie ma uprawnień do wejścia do mieszkania bez zgody dłużnika ani do zajmowania i spisywania posiadanego przez dłużnika majątku. Takie uprawnienia ma tylko komornik dysponujący tytułem wykonawczym. Tak, jak nie może informować osób postronnych o zadłużeniu poprzez rozmowy z nimi, np. sąsiadów, tak nie może wywieszać w miejscach publicznych informacji o zadłużeniu. Jest to sprawa wyłącznie między wierzycielem a dłużnikiem.

Niedopuszczalne są również wszelkie zastraszenia, groźby, nękanie, używanie siły, wymuszanie, czyli to wszystko co narusza godność i dobra osobiste dłużnika albo jego rodziny. Windykator nie może także straszyć sądem ani innymi instytucjami, w celu osiągnięcia korzyści.

Takie wątpliwości rozwiewa fakt, że zgodnie z prawem windykator ma prawo do każdego rodzaju kontaktu, dlatego telefon nie jest zakazany. Nie oznacza to jednak, że w związku z pracą dłużnika może on wszystko.

Czytaj także: