czy komornik moze zabrac premie

Okazuje się, że około 2,5 mln Polaków może “pochwalić się” długami na koncie, na łączną kwotę ponad 40 mld złotych. Jeden z liderów, widnieje z rekordowym zadłużeniem, na sumę bagatela 45 mln złotych! Co w takiej sytuacji może zrobić komornik, gdy dłużnik skutecznie ukrywa swój majątek przed wierzycielem i sądem?

Kiedy komornik zainteresuje się stanem konta…

czy komornik moze zabrac nagrode

Większość osób, które zostają poddane egzekucji komorniczej zastanawia się nad tym co może, a czego nie może zająć komornik. Ile może wziąć na poczet długu z L4alimentówwynagrodzeniaz zasiłku dla bezrobotnychnajniższej krajowejco robi, gdy nie może ściągnąć zobowiązania? O tym wszystkim pisaliśmy we wcześniejszych artykułach – i warto o tym wiedzieć, przede wszystkim dlatego, że komornik to urzędnik państwowy, który działania w imieniu sądu. Co oznacza, że jego działania są ograniczone prawem! Jednak zupełnie inne wymogi stosuje się co do osób pracujących na umowę o pracę, a inne dla tych pobierających wynagrodzenie na zlecenie – zaś jeszcze inaczej to się prezentuje w przypadku emerytów i rencistów.

Co może zająć komornik?

Mity obecne w Internecie, że komornik puka do drzwi od razu, gdy pojawi się problem ze spłatą zobowiązań jest, jak najbardziej nieprawdą. Generalnie może dojść do spotkania z nim, zaraz po tym, jak dłużnik otrzyma wyrok sądu o egzekucji majątku. Co oznacza, że egzekutor już po kilku dniach od uprawomocnienia wyroku ma prawo złożyć osobistą wizytę. Jednak, w praktyce jest zupełnie inaczej. Komornik “niechętnie” fatyguje się na wizytę “twarzą w twarz”. Zdecydowanie bardziej preferuje zajęcie konta bankowego, wynagrodzenia czy świadczenia, które nie wymaga od niego ani “wędrówki”do dłużnika ani ciężkiej rozmowy do przebrnięcia.

Zatem, co może zająć komornik?

 • Wszelkie ruchomości – np. telewizor, laptop, tablet, auto, meble,
 • Nieruchomości należące do dłużnika – np. mieszkanie, dom, grunty,
 • Konta bankowe – w tym konto oszczędnościowe,
 • Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego,
 • Rentę lub emerytura,
 • Część wynagrodzenia,
 • Sumę za niewykorzystany urlop

Ponadto posiada prawo:

 • Nałożenia na płatnika grzywny, gdy ten unika kontaktu z nim,
 • Przeszukania ubrań, które dłużnik ma na sobie,
 • Otwarcia domu/mieszkania i jego rewizji, bez zgody właściciela,
 • Wręczenia upomnienia dłużnikowi, gdy ten podczas czynności zachowuje się niewłaściwie,
 • Nakazać płatnikowi opuszczenie miejsca postępowania egzekucyjnego,
 • Wezwania Policji jako środka przymusu bezpośredniego
dodatkowe wynagrodzenie a komornik

Warto więc mieć świadomość tego, że komornik może zająć wiele elementów majątku osoby zadłużonej. Pod warunkiem, że składniki te zostały wymienione, we wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, jakie złożył wierzyciel u egzekutora. Czytaj także: Jak wstrzymać egzekucję komorniczą?

Czy komornik może zająć nagrodę pieniężną?

A jak jest, w przypadku nagrody pieniężnej? Czy tutaj komornik również ma duże pole do popisu? Niestety – ale musimy zmartwić wiele osób. Kiedy dochodzi do zajęcia wypłaty pracowniczej, dłużnik musi liczyć się z faktem, że potrącone zostanie nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również wszelkie nagrody pieniężne, jak: premia, nagroda roczna czy tzw. trzynastka.

W myśl obowiązujących przepisów – dochody uzyskiwane na mocy zatrudnienia to nie tylko wypłata zasadnicza, ale także stałe i zmienne dodatki, jak:

 1. Premie roczne i kwartalne
 2. Nagrody
 3. Wypracowana prowizja

Dlatego wraz z egzekucją komorniczą, zajęciu środków podlegać będą: 

 • Odszkodowania i odprawy,
 • Nagrody dla jubilatów
 • Dodatkowa pensja, np. trzynastka,
 • Środki za niewykorzystany urlop płatny
premia a komornik

Jednak warto zapamiętać, że pomimo zajęcia komorniczego, nagrody pieniężne – w przeciwieństwie do płacy zasadniczej pobierane są zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, z nieuwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia!

Ile może zabrać komornik?

Już wiesz, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy – nagrody pieniężne, w postaci premii, dodatków czy trzynastki są odbierane z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia i minimalnego wynagrodzenia. Co oznacza, że w danym miesiącu pensja plus dodatkowe wynagrodzenie w kwocie netto zostanie zsumowane i następnie podzielone na pół. I tę właśnie połowę komornik sobie przywłaszczy.

W jaki sposób możesz dowiedzieć się o potrąceniu świadczenia pieniężnego? Najszybciej, z tzw. paska, który każdy pracodawca winien jest wręczyć każdemu pracownikowi. Ba – nawet temu, któremu wynagrodzenie przesyłane jest na rachunek bankowy! Ponadto odnajdziesz tam informacje nie tylko o wypłacie, ale i o wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, społeczne czy emerytalne oraz wszelkie potrącenia.

czego nie moze zajac komornik

Pamiętaj! Wszelkie nagrody pieniężne, premia uznaniowa lub “dodatkowe” środki na wakacje są częścią wynagrodzenia i zawsze podlegają potrąceniu – do 50% za długi niealimentacyjne i 60% za długi alimentacyjne.

Nie da się uniknąć potrąceń!

Jeśli snujesz krnąbrny plan ominięcia przepisów prawa to musimy Cię zmartwić. Pracodawca wypłacając pracodawcom jakąkolwiek formę wynagrodzenia ma obowiązek się z niego rozliczyć – a więc zaksięgować, co wiąże się niestety z koniecznością potrącenia środków na rzecz wierzyciela.

Podsumowując – komornik posiada prawo do dokonania egzekucji, praktycznie z każdego źródła dochodu. Jednak nigdy nie może działać ze szkodą i pozostawić stronę zadłużoną bez środków do życia.

Czytaj także: Czy komornik może zająć pieniądze z 500+