Okazuje się, że około 2,5 mln Polaków może “pochwalić się” długami na koncie, na łączną kwotę ponad 40 mld złotych. Jeden z liderów, widnieje z rekordowym zadłużeniem, na sumę bagatela 45 mln złotych! Co w takiej sytuacji może zrobić komornik, gdy dłużnik skutecznie ukrywa swój majątek przed wierzycielem i sądem? 

Kiedy komornik zainteresuje się stanem konta … 

Większość osób, które zostają poddane egzekucji komorniczej zastanawia się nad tym co może, a czego nie może zająć komornik. Ile może wziąć na poczet długu z L4alimentówwynagrodzeniaz zasiłku dla bezrobotnychnajniższej krajowejco robi, gdy nie może ściągnąć zobowiązania? O tym wszystkim pisaliśmy we wcześniejszych artykułach – i warto o tym wiedzieć, przede wszystkim dlatego, że komornik to urzędnik państwowy, który działania w imieniu sądu. Co oznacza, że jego działania są ograniczone prawem! Jednak zupełnie inne wymogi stosuje się co do osób pracujących na umowę o pracę, a inne dla tych pobierających wynagrodzenie na zlecenie – zaś jeszcze inaczej to się prezentuje w przypadku emerytów i rencistów.

Co może zająć egzekutor? 

Mity obecne w Internecie, że komornik puka do drzwi od razu, gdy pojawi się problem ze spłatą zobowiązań jest, jak najbardziej nieprawdą. Generalnie może dojść do spotkania z nim, zaraz po tym, jak dłużnik otrzyma wyrok sądu o egzekucji majątku. Co oznacza, że egzekutor już po kilku dniach od uprawomocnienia wyroku ma prawo złożyć osobistą wizytę. Jednak, w praktyce jest zupełnie inaczej. Komornik “niechętnie” fatyguje się na wizytę “twarzą w twarz”. Zdecydowanie bardziej preferuje zajęcie konta bankowego, wynagrodzenia czy świadczenia, które nie wymaga od niego ani “wędrówki”do dłużnika ani ciężkiej rozmowy do przebrnięcia. 

Zatem, co może zająć komornik? 

 • Wszelkie ruchomości – np. telewizor, laptop, tablet, auto, meble, 
 • Nieruchomości należące do dłużnika – np. mieszkanie, dom, grunty, 
 • Konta bankowe – w tym konto oszczędnościowe, 
 • Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, 
 • Rentę lub emerytura, 
 • Część wynagrodzenia, 
 • Sumę za niewykorzystany urlop 

Ponadto posiada prawo: 

 • Nałożenia na płatnika grzywny, gdy ten unika kontaktu z nim, 
 • Przeszukania ubrań, które dłużnik ma na sobie, 
 • Otwarcia domu/mieszkania i jego rewizji, bez zgody właściciela, 
 • Wręczenia upomnienia dłużnikowi, gdy ten podczas czynności zachowuje się niewłaściwie, 
 • Nakazać płatnikowi opuszczenie miejsca postępowania egzekucyjnego, 
 • Wezwania Policji jako środka przymusu bezpośredniego 

Warto więc mieć świadomość tego, że komornik może zająć wiele elementów majątku osoby zadłużonej. Pod warunkiem, że składniki te zostały wymienione, we wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, jakie złożył wierzyciel u egzekutora. Czytaj także: Jak wstrzymać egzekucję komorniczą? 

Czy komornik może zająć nagrodę pieniężną? 

A jak jest, w przypadku nagrody pieniężnej? Czy tutaj komornik również ma duże pole do popisu? Niestety – ale musimy zmartwić wiele osób. Kiedy dochodzi do zajęcia wypłaty pracowniczej, dłużnik musi liczyć się z faktem, że potrącone zostanie nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również wszelkie nagrody pieniężne, jak: premia, nagroda roczna czy tzw. trzynastka. 

W myśl obowiązujących przepisów – dochody uzyskiwane na mocy zatrudnienia to nie tylko wypłata zasadnicza, ale także stałe i zmienne dodatki, jak: 

 1. Premie roczne i kwartalne 
 2. Nagrody 
 3. Wypracowana prowizja 

Dlatego wraz z egzekucją komorniczą, zajęciu środków podlegać będą: 

 • Odszkodowania i odprawy, 
 • Nagrody dla jubilatów 
 • Dodatkowa pensja, np. trzynastka, 
 • Środki za niewykorzystany urlop płatny 

Jednak warto zapamiętać, że pomimo zajęcia komorniczego, nagrody pieniężne – w przeciwieństwie do płacy zasadniczej pobierane są zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, z nieuwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia! 

Ile może zabrać komornik? 

Już wiesz, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy – nagrody pieniężne, w postaci premii, dodatków czy trzynastki są odbierane z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia i minimalnego wynagrodzenia. Co oznacza, że w danym miesiącu pensja plus dodatkowe wynagrodzenie w kwocie netto zostanie zsumowane i następnie podzielone na pół. I tę właśnie połowę komornik sobie przywłaszczy.

W jaki sposób możesz dowiedzieć się o potrąceniu świadczenia pieniężnego? Najszybciej, z tzw. paska, który każdy pracodawca winien jest wręczyć każdemu pracownikowi. Ba – nawet temu, któremu wynagrodzenie przesyłane jest na rachunek bankowy! Ponadto odnajdziesz tam informacje nie tylko o wypłacie, ale i o wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, społeczne czy emerytalne oraz wszelkie potrącenia. 

Pamiętaj! Wszelkie nagrody pieniężne, premia uznaniowa lub “dodatkowe” środki na wakacje są częścią wynagrodzenia i zawsze podlegają potrąceniu – do 50% za długi niealimentacyjne i 60% za długi alimentacyjne. 

Nie da się uniknąć potrąceń! 

Jeśli snujesz krnąbrny plan ominięcia przepisów prawa to musimy Cię zmartwić. Pracodawca wypłacając pracodawcom jakąkolwiek formę wynagrodzenia ma obowiązek się z niego rozliczyć – a więc zaksięgować, co wiąże się niestety z koniecznością potrącenia środków na rzecz wierzyciela. 

Podsumowując – komornik posiada prawo do dokonania egzekucji, praktycznie z każdego źródła dochodu. Jednak nigdy nie może działać ze szkodą i pozostawić stronę zadłużoną bez środków do życia.

Oceń ten wpis