bazy dłużników

Wzięcie kredytu lub pożyczki wymaga zwykle weryfikacji historii kredytowej. Baza dłużników to ogólnie mówiąc lista osób, które spłacały swoje zobowiązania nierzetelnie i niezgodnie z umową. Warto dodać, że do takiej bazy można trafić nie tylko w przypadku braku spłaty zaciągniętego kredytu. Można znaleźć się tam np. przez zaległości w płaceniu alimentów, czy też niezapłacony rachunek za telefon. Wiele osób nie ma pojęcia, że widnieje w bazie dłużników. W Polsce funkcjonują aż cztery takie rejestry: BIG Infomonitor, BIK (Biuro Informacji Kredytowej), ERIF, KRD (Krajowy Rejestr Dłużników).

Kiedy można trafić do bazy dłużników?

Jak wyżej wspomniano, do bazy dłużników można trafić w wielu różnych przypadkach. Nie zawsze dotyczy to braku spłaty chwilówki, czy też kredytu. Warto dodać, że wpis do rejestru dłużników zwykle jest jednym z etapów postępowania windykacyjnego. Do bazy dłużników może wpisać nas każdy wierzyciel, z którym zawarliśmy w przeszłości umowę, a jej nie dotrzymaliśmy. Próg zadłużenia, który upoważnia do zgłoszenia danej osoby do rejestru dłużników wcale nie jest wysoki. W przypadku osób fizycznych jest to kwota od 200 zł, a przedsiębiorstw 500 zł. Czy to oznacza, że możemy trafić do bazy dłużników nawet po przekroczeniu terminu płatności o kilka dni? Na szczęście nie. Od terminu płatności musi minąć minimum 60 dni. Warto również dodać, że wierzyciel nie można wpisać nas na listę dłużników przed wcześniejszym ostrzeżeniem. Niezbędne jest wysłanie listu polecanego minimum 30 dni przed wpisaniem do bazy.
Nieco inaczej jest w momencie, gdy zadłużenie zostanie potwierdzone przez sąd. W takiej sytuacji nieważnym jest to, kto był wierzycielem. Bez znaczenia jest również termin płatności.

Podstawowe informacje o bazach dłużników

Do bazy dłużników może trafić każda osoba, która nie pilnuje swoich zobowiązań finansowych. Czy to, do jakiej bazy dłużników trafimy jest przypadkowe? Nie do końca. Warto zapoznać się z krótkimi charakterystykami czterech podstawowych baz dłużników (BIK, BIG, KRD, ERIF).
BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej oficjalnie nie jest rejestrem dłużników. To jedynie zbiór danych osób indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych. Baza ta dotyczy osób, które w przeszłości wzięły kredyt, pożyczkę, czy też chwilówkę. Należy dodać, że znajdują się w niej nie tylko informacje dotyczące dłużników, ale również osób, które spłaciły swoje zobowiązanie zgodnie z umową. Zdecydowanie jest to największy zbiór kredytobiorców. Znajdują się w nim na temat ponad dwudziestu milionów klientów.

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor pozwala na sprawdzenie wiarygodności finansowej klientów. W bazie gromadzone są dane osób zadłużonych, zarówno klientów prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Dane są nie tylko gromadzone, ale również udostępniane. Do tego rejestru można trafić w przypadku braku spłaty np. rachunków za media, rat alimentów, zobowiązań windykacyjnych, a także wiele innych.

KRD, czyli Krajowy Rejestr Dłużników obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie podmioty gospodarcze. W bazie znajdują się przedsiębiorstwa z rozmaitych branż. Nie ma znaczenie wielkość firmy – zamieszcza się tutaj jednoosobowe działalności, średnie firmy, a nawet ogromne koncerny. Trzeba również podkreślić, że gromadzi się tutaj dane nie tylko dotyczące zadłużeń, ale również prawidłowej spłaty zobowiązań.

ERIF, czyli ERIF Biuro Informacji Gospodarczej to również baza osób, które regulują swoje zobowiązania w sposób terminowy, a także dłużników. Wszelkie informacje umieszczone w tym rejestrze pochodzą z rynku wtórnego lub pierwotnego. Najczęściej dotyczą one klientów branży firm telekomunikacyjnych, czy też dostarczających inne media. Oczywiście w rejestrze można spotkać osoby, które korzystały z usług danych banków, czy też przedsiębiorstw pożyczkowych.

Baza dłużników – jak sprawdzić, czy w niej jesteśmy?

Oczywistym jest, że większość z nas pragnie posiadać „czystą kartę”. Podczas starań o kredyt, czy też pożyczkę banki sprawdzają naszą przeszłość kredytową. Jeśli okaże się, że widniejemy w rejestrze, jako osoba zadłużona, to najprawdopodobniej otrzymamy odpowiedź odmowną. Trzeba podkreślić, że wiele osób dopiero wtedy dowiaduje się, że widnieje w takiej bazie. Należy pamiętać o tym, że zasoby bazy danych nie są ze sobą zintegrowane. Oznacza to, że nawet, jeśli znajdujemy się w jednym rejestrze, to nie oznacza, że widniejemy również w drugim. Dla przykładu – dłużnicy znajdujący się w BIK wcale nie muszą znajdować się również w bazie ERIF.

Sprawdzenie, czy nasze dane znajdują się w danym rejestrze może odbywać się przez Internet.

W przypadku KRD sprawdzenie jest całkowicie bezpłatne. Wystarczy jedynie dokonać rejestracji na oficjalnej stronie internetowej, a następnie potwierdzić swoją tożsamość. Wymaga to przesłania skanu dowodu osobistego. Po potwierdzeniu naszej tożsamości można za darmo wygenerować i pobrać raport na nasz temat.

W przypadku ERIF sprawdzenie rejestru jest bezpłatne, ale tylko raz na pół roku. Jeśli będziemy chcieli sprawdzać go częściej, to niezbędne będzie dokonanie dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 3 zł. Założenie i rejestracja jest darmowe. W celu wygenerowania raportu wystarczy jedynie wejść w zakładkę „sprawdź siebie”.

Podobnie odbywa się w przypadku sprawdzania danych na stronie BIG, czy też KRD. Jest to proces szybki, a także bezproblemowy. Warto regularnie sprawdzać tego rodzaju bazy, tak aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji np. związanych z odmową kredytową.

Rejestr dłużników – czy można usunąć swoje dane?

Wykreślenie z bazy dłużników powinno nastąpić po uregulowaniu należności. Warto dodać, że wierzyciel ma obowiązek usunąć nas z rejestru. Jeśli nie zrobi tego w ciągu 14 dni od wpłaty należności, to grozi mu kara finansowa. Podobnie jest w przypadku spłaty tylko części zadłużenia – powinno być to odnotowane w rejestrze. Całkowite wykreślenie z bazy dłużników może jednak nastąpić tylko w przypadku spłaty całości zadłużenia. Pomimo tego informacje o danym zobowiązaniu mogą być przechowywane i udostępniane jeszcze przez okres 5 lat. Co prawda nie widniejemy w bazie, jako dłużnika, jednak nasza historia kredytowa jest widoczna dla zainteresowanych podmiotów.
Często dochodzi do sytuacji, gdy osoby znajdujące się w rejestrze osób zadłużonych nie posiadają wystarczającej ilości gotówki, przez co nie mają one szansy na spłatę długu. W takiej sytuacji warto rozważyć pożyczkę od podmiotu, który nie weryfikuje historii kredytowej.